×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.

Różnego rodzaju wypadki, zwłaszcza komunikacyjne, niosą ze sobą rozmaite konsekwencje. Naczelnym zagadnieniem w przypadku doznania poważnych obrażeń, jest oczywiście powrót do zdrowia i pełnej sprawności. Na tym jednak usuwanie skutków zdarzenia się jednak nie kończy. Niewypracowane w czasie leczenia czy rekonwalescencji dochody stanowią stratę, będącą jego oczywistym skutkiem, toteż należy zadbać o ich pełen zwrot.

 

Ustalenie rozmiaru szkody zawsze jest możliwe, choć bywa trudne. To musisz wiedzieć!

 

Obowiązkiem ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia niedozwolonego, jest pokrycie wszystkich zaistniałych szkód, a więc nie tylko tych rzeczywistych, stanowiących straty powstałe bezpośrednio w jego rezultacie. Kodeks cywilny w art. 361 § 2 stanowi wyraźnie, iż „naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”. Do poszkodowanego należy jednak wystąpienie z roszczeniem i określenie jego właściwej wysokości, a także wykazanie związku przyczynowo-skutkowego.

 

Sprawa jest prosta w przypadku osób, otrzymujących stałe wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę. Pomniejszamy środki netto, jakie otrzymalibyśmy w normalnej sytuacji o wypłacone wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Uwzględniamy wszelkie przysługujące pracownikowi premie i dodatki. Pozostała kwota stanowi wymagającą wyrównania szkodę. Oczywiście nie wszyscy zarabiają w taki sposób; szeroko stosowane są przede wszystkim umowy zalecenie czy tzw. samozatrudnienie. W kontekście odzyskiwania utraconych dochodów nie ma to jednak znaczenia – postępujemy tak samo.

 

Bardziej złożoną jest sytuacja, w której poszkodowany prowadzi działalność gospodarczą. Zwykle wysokość uzyskiwanych dochodów nie jest tutaj stała, każdy taki przypadek musi być więc analizowany indywidualnie. Trzeba będzie dowieść, że nieuzyskanie dochodów stanowi skutek niemożności podjęcia aktywności przez konkretną osobę – nie wystarczy np. sama nieobecność w firmie. Wsparcie wyspecjalizowanych w takich kwestiach prawników, jest wówczas wprost nieocenione. Można je uzyskać np. zwracając się do Centrum Obsługi Powypadkowej Codex , które specjalizuje się w uzyskiwaniu wysokich odszkodowań i zadośćuczynień.

 

Dokumentacja ułatwi wykazanie poniesionych strat i uzyskanie odszkodowania

 

W każdym przypadku możliwe jest wyliczenie kwot, jakie zwrócić będzie musiał poszkodowanemu ubezpieczyciel z tytułu utraconych na skutek wypadku dochodów. Kluczowe jest jednak należyte udokumentowanie roszczenia i stwierdzenie obiektywnej możliwości uzyskania określonych przychodów. To istotne – nie musimy dysponować dowodem, że ofiara wypadku nadal pozostawałaby w danym miejscu zatrudniona. Jeżeli struktura dochodów jest bardziej złożona, pomocny będzie każdy dokument, uprawdopodabniający przypuszczalne zyski. Mogą to być umowy, ale też np. oświadczenia kontrahentów. Ważne jest, abyśmy byli w stanie na ich podstawie określić konkretne wartości, jako że odszkodowanie nie może być ani zbyt niskie, ani skutkować bezpodstawnym wzbogaceniem się poszkodowanego.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA

Aktualności

Sport

Region

Szkoły i przedszkola

 

×
Reklama