×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Już na etapie budowy należy dobrze poznać warunki wodno-gruntowe na działce, na której w niedługim czasie planuje postawić się fundamenty. Od rodzaju gruntu i jego wilgotności będzie zależała głębokość fundamentów. Co zrobić, gdy dom już jest postawiony, a wokół budynku gromadzi się woda? Jak jej się pozbyć? Dobrym sposobem będzie drenaż działki.
Powody powstawanie nadmiaru wody 
Roztopy śniegu, intensywne opady deszczu czy naturalne skłonności gruntu do zatrzymywania wilgoci - to powody powstawania nadmiaru wody. Ich obecność jest o tyle niebezpieczna, że może powodować podmywanie fundamentów, przedostawanie się do wnętrza budynku, a wtedy we wnętrzu powstaje wilgoć, która przyczynia się do rozwoju grzybów. Z tych względów trzeba znaleźć sposób na to, aby pozbyć się nadmiaru wody z gruntu. Najlepszym sposobem jest odwadnianie budynku. 

Odwadnianie budynku - czym jest i na czym polega?
Odwodnienie liniowe montowane jest wokół budynku. Jest najlepszym sposobem na to, aby pozbyć się nadmiaru niechcianej wody, który mogłaby stanowić zagrożenie dla fundamentów i ścian domu. Takie odwodnienie budynku polega na zamieszczeniu w gruncie korytka, które przykryte jest tak zwanym rusztem (dzięki czemu będą na nim zatrzymywały się nieczystości). Odwodnienie liniowe zbiera wodę z całej działki, a następnie kieruje ją do kanalizacji deszczowej, czyli tak zwanej studzienki zbiorczej. Stamtąd woda za pomocą przyłączy lub pompy kierowana jest do rowu albo studzienki kanalizacyjnej. 

Taki rodzaj odwodnienia budynku montuje się przy domu, przy wjeździe do garażu, wejściu do piwnicy czy na podjeździe. Takie korytka bardzo często zakłada się także przy układaniu kostki brukowej, aby woda deszczowa mogła swobodnie do nich ściekać i tym samym nie podmywać ułożonego wcześniej bruku. 

Drenaż działki - co to takiego?
Kolejnym sposobem pozbywania się nadmiaru wody z gruntu jest drenaż działki. Stosuje się go wtedy, gdy chcemy osuszyć teren (drenaż melioracyjny) lub obniżyć poziom wód gruntowych przy fundamentach, wtedy taki drenaż nazywamy opaskowym. 

Drenaż opaskowy układa się już na etapie budowania domu. Układa się go tuż przy płycie fundamentowej. Buduje się go ze specjalnych rur, które otacza się geowłókniną i warstwą filtracyjną ze żwiru. 

Jest on zbudowany z perforowanych rur drenarskich, otoczonych obsypką filtracyjną i geowłókniną. Rury podłącza się do studzienek: rewizyjnych oraz zbiorczej. Na rogach domu zakłada się studzienki rewizyjne, do których spływa woda z drenażu działki. Raz na jakiś czas studzienki te wymagają czyszczenia. 

Tego typu odwadnianie budynku lub drenaż działki można założyć również w domach, które zostały dawno postawione, a nagły napływ wód gruntowych wymaga szybkiego działania. Nie można zaniechać działań, gdyż brak reakcji na zbierającą się wodę, będzie powodował zawilgocenie fundamentów i powstawanie grzybów wewnątrz pomieszczenia - a to z kolei zmusi właściciela do generalnego remontu domu.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA

Aktualności

Sport

Region

Szkoły i przedszkola

 

×
Reklama