×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Stypendia i nagrody mają być wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć młodych artystów z Kołobrzegu. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały dotyczący przyznawania stypendiów artystycznych i dorocznych nagród.

Wyróżnienia będą przyznawane wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, szczególnie utalentowanym młodym osobom, działającym w jednej z dziedzin sztuki – muzyka, taniec, teatr, literatura, sztuki plastyczne oraz film.


Stypendia będą otrzymywały osoby do 26 roku życia, maksymalnie na 12 miesięcy. Ich wysokość wahać się będzie od 150 do 800 zł miesięcznie, w zależności od osiągnięć artystycznych danej osoby.


Radni zdecydowali również o przyznawaniu corocznych nagród. Będą je mogli otrzymać również dorośli przedstawiciele kołobrzeskiego środowiska kulturalnego wykazujący się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, którzy swoimi osiągnięciami i działaniami promują miasto Kołobrzeg. Nagrody będą przyznawane raz w roku i wyniosą od 1,5 tys. zł do 3 tys. zł w zależności od rangi i liczby osiągnięć. Kandydatów można zgłaszać na takich samych zasadach jak w wypadku stypendiów.


Potencjalnych stypendystów mogą zgłaszać rodzice, opiekunowie prawni, stowarzyszenia bądź organizacje pozarządowe. Wniosek o przyznanie stypendium mogą również składać sami zainteresowani.


Jak zapowiedział kołobrzeski magistrat nabór pierwszych wniosków ma ruszyć już w listopadzie.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA