×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
W najbliższy poniedziałek od godz. 11.00 Muzeum Oręża Polskiego zaprasza na konferencję naukową p.t.: „Archeologia pól bitewnych". Podczas podzielonej na dwie części sesji referatowej przybliżone zostaną zagadnienia związane z popularnym w Europie kierunkiem edukacyjno-muzealnym, który w Polsce nadal pozostaje nieco w cieniu.

Kontekstem spotkania badaczy jest plan reorganizacji części stałej wystawy militarnej MOP i wzbogacenie jej o zabytki pozyskane z miejsc autentycznych starć zbrojnych przede wszystkim z okresu II wojny światowej. Działania te, połączone z pozyskaniem przez kołobrzeską placówkę nowych artefaktów militarnych, wzbogaconych potwierdzonym źródłowo pochodzeniem, stanowią część nowego programu badawczego. Zbiega się on w czasie z przygotowaniami do 75. rocznicy zakończenia walk o Kołobrzeg, przypadającej w marcu 2020 r. oraz 75. rocznicy zwycięstwa sił sprzymierzonych nad III Rzeszą i Cesarstwem Japonii.

Udział w konferencji potwierdzili: prof. PUM w Szczecinie, dr hab. Andrzej Ossowski, specjalista w dziedzinie medycyny sądowej i ekshumacji oraz Piotr Brzeziński reprezentujący Stowarzyszenie Pomorze 1945. Oprócz gości swoje przemyślenia w temacie przedstawią także pracownicy merytoryczni Muzeum Oręża Polskiego.

Konferencja odbywać się będzie w głównej siedzibie MOP – Pałacu Braunschweigów (Sala Plafonowa). Ma charakter bezpłatny i otwarty.
· Godz. 11.00 – Otwarcie konferencji:

Ø Przywitanie gości – T. Tamborski.

Ø Słowo wstępne – A. Ostasz.

· Godz. 11.30 – 12.45 – Blok referatowy nr 1:

Ø 11.30 – 11.45 – O. Wróblewski – „Archeologia pól bitewnych w świetle aktualnych przepisów prawnych".

Ø 11.50 – 12.05 – A. Ossowski – „Problematyka poległych na polach bitew".

Ø 12.10 – 12.25 – A. Ostasz – „Poszukiwania na podwodnych polach bitew".

Ø 12.30 – 12.45 – Dyskusja.

· Godz. 12.45 – 13.00 – Przerwa.

· Godz. 13.00-14.35 – Blok referatowy nr 2:

Ø 13.00 – 13.15 – Ł. Gładysiak – „Muzea pól bitewnych w Europie".

Ø 13.20 – 13.35 – P. Leszmann – „Archeologia pól bitewnych jako produkt edukacji turystyczno-historycznej".

Ø 13.40 – 13.55 – P. Brzeziński – „Zewnętrzny pierścień obrony Szczecina w 1945 r. – historia obrony samotnego folwarku".

Ø 14.00 – 14.15 – Ł. Gładysiak – „Archeologia pól bitewnych w Muzeum Oręża Polskiego – nowa koncepcja ekspozycji".

Ø 14.20 – 14.35 – Dyskusja.

· Godz. 14.35 – 15.15 – Przerwa.

· Godz. 15.20 – 16.00 – Debata: „Archeologia pól bitewnych – szansa czy zagrożenie dla muzealnictwa".

· 16.00 – Oficjalne zakończenie konferencji.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA