×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Informujemy, że od dnia 01.01.2020 roku zgodnie z art. 67 ust.6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o Odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 t.j.) zacznie obowiązywać elektroniczny system ewidencji odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Tym samym na podmioty gospodarujące odpadami nałożony został obowiązek wprowadzenia elektronicznego systemu ich ewidencjonowania w BDO. Poprzez system ewidencjonowania rozumiemy m.in. dokumenty towarzyszące przekazaniu odpadów do zagospodarowania, np. kartę przekazania odpadów (KPO), kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK), wszystkie rodzaje kart ewidencji (KE).


Funkcjonowanie systemu BDO opiera się na indywidualnych numerach rejestrowych nadawanych przez marszałka województwa (art. 54 przedmiotowej Ustawy). Zgodnie z założeniem modułu ewidencji odpadów BDO wytwórca odpadów tworzy KPO, wskazując podmiot transportujący i odbierający. Wyjątkiem od tego schematu jest wytwarzanie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości.


W tym przypadku to podmiot odbierający odpady zobligowany będzie do wygenerowania takiego dokumentu. Aby w prawidłowy sposób móc dokonać wystawienia, generowania i potwierdzenia każdy z podmiotów biorący udział w procesie (wytwarzający, transportujący oraz odbierający) musi podać indywidualny numer rejestrowy, który jest przypisany do indywidualnego konta w BDO. Chcąc zrealizować powyżej przedstawione obowiązki


Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. prosi o zweryfikowanie przez Państwa poniższych informacji:

Jednocześnie informujemy, że w związku z przedstawionymi powyżej wymaganiami spółka będzie przyjmowała na instalacje w Korzyścienku wyłącznie transporty odpadów dla których w systemie BDO zostały utworzone i wygenerowane dokumenty KPO.* Pomimo podejmowanych kroków zdajemy sobie sprawę, że od 02.01.2020 czas oczekiwania na przyjęcie odpadów na instalacje może ulec wydłużeniu, prosimy o wyrozumiałość i uwzględnienie tego faktu dla dobra dalszej współpracy.