×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
"Sprzeciwiamy się niesprawiedliwości polegającej na nieuzasadnionym różnicowaniu cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" - tak Wody Polskie tłumaczą swoja decyzje w sprawie podwyżek dla mieszkańców Kołobrzegu. Kołobrzeżanie mieliby płacić niecałe 2 złote więcej za m3 wody, niż dotychczas, aby wyrównać koszty ponoszone przez okoliczne gminy.

Przypominamy: takiemu stanowisku sprzeciwiła się prezydent Anna Mieczkowska a na czwartkowej sesji rownież radni miejscy. Sprawa może znaleźć swój finał w sądzie. [zobacz]

Poniżej publikujemy cale pismo RZGW Szczecin

Stanowisko Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie ws. taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków dla mieszkańców Kołobrzegu

16 stycznia w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie odbyła się konferencja prasowa dyrektora Wód Polskich w Szczecinie Marka Duklanowskiego oraz przedstawicieli samorządów powiatu kołobrzeskiego: Grzegorza Starczyka (Wójta Gminy Dygowo), Mariana Sieradzkiego (Burmistrza Gościna), Mirosława Terleckiego (Wójta Gminy Rymań) oraz Marka Dołkowskiego (Wójta Gminy Siemyśl). Podczas konferencji samorządowcy podjęli temat nierównych stawek opłat w ramach jednej spółki wodnej pomiędzy Kołobrzegiem, a mniejszymi miejscowościami. Dopiero działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie doprowadziła do wprowadzenia równiejszych i bardziej sprawiedliwych opłat.

Sprzeciwiamy się niesprawiedliwości polegającej na nieuzasadnionym różnicowaniu cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
W odpowiedzi na wtorkową konferencję prasową Prezydent Kołobrzegu Anny Mieczkowskiej pragniemy uspokoić mieszkańców Kołobrzegu. Intencją Wód Polskich nigdy nie było i nie jest narzucanie gminom odgórnych stawek za zbiorowe zaopatrzanie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Jednym z podstawowych zadań Wód Polskich jest weryfikacja proponowanych przez gminy stawek opłat. Doświadczenia lat minionych pokazują bowiem, że znaczna część zobowiązań gmin w zakresie modernizacji sieci wodociągowych przerzucana była na mieszkańców gmin, co odbijało się na wygórowanych cenach za wodę i odprowadzanie ścieków. Działalność naszej instytucji doprowadziła już do znaczącego zniwelowania różnic w opłatach, które często występowały w ramach jednej gminy. Zdarzały się bowiem sytuacje, że mieszkańcy małej miejscowości płacili za metr sześcienny wody kilkukrotnie więcej niż mieszkańcy pobliskiej aglomeracji.

- Temat Kołobrzegu rozgrzał w sposób istotny opinię publiczną, ze względu na to, że wystąpienie pani prezydent Kołobrzegu Anny Mieczkowskiej, z informacją taką, że Wody Polskie spowodowały to, że mieszkańcy Kołobrzegu będą płacili więcej za wodę i ścieki, co jest kompletną nieprawdą. Istotnie wydaliśmy 24 grudnia 2019 r. decyzję administracyjną w sprawie odrzucenia proponowanej przez miejskie wodociągi i kanalizacje w Kołobrzegu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla samego miasta Kołobrzegu i dla gminy Kołobrzeg i dla wianuszka gmin znajdujących się w powiecie kołobrzeskim i gminy Sławoborze. Stawki proponowane są absolutnie niemożliwe do zaakceptowania. Kiedy PGW Wody Polskie zostały powołane to jednym z głównych celów było skupienie roli ustalania taryf z gmin na PGW WP – mówi dyrektor Marek Duklanowski.

- Doszliśmy oto do miejsca, kiedy ktoś musi powiedzieć mieszkańcom Kołobrzegu, ze oto kilkanaście lat oszukiwaliśmy w taryfach i trzeba przeprosić gminy i niestety zacząć płacić uczciwie, i ja te słowa które tutaj padają, za nie odpowiadam i mogę je uzasadnić bo mam również wyroki sądów – mówi Burmistrz Gościna Marian Sieradzki. - Od 10 lat jesteśmy cały czas oszukiwani. I cieszę się niezmiernie, że dzięki władzom, które są obecnie i które rządzą powstały Wody Polskie. Jestem wdzięczny panu dyrektorowi w imieniu mieszkańców gminy Rymań, ze w końcu po 10 latach ktoś zabiega o to, ażeby mieszkańcy zarówno gminy Rymań i pozostałych gmin mieli w końcu wszyscy takie same ceny tak jak to powinno wyglądać od 2010 roku – dodaje Mirosław Terlecki, wójt gminy Rymań.

Sprzeciwiamy się niesprawiedliwości polegającej na nieuzasadnionym różnicowaniu cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Podczas konferencji prasowej Prezydent Anna Mieczkowska zapowiedziała odwołanie się od decyzji Wód Polskich. Przedmiotowe odwołanie nie trafiło jeszcze do naszej instytucji, jeżeli to nastąpi wniosek zostanie ponownie przeanalizowany przez pracowników merytorycznych RZGW Szczecin.

Sytuacja w Gminie Kołobrzeg. Opis sytuacji i dalsze działanie

Przedłożony przez przedsiębiorstwo Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania, tj. w obrębie Miasta Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Miasta i Gminy Gościno, Gminy Dygowo, Gminy Rymań, Gminy Sławoborze, Gminy Siemyśl i Gminy Ustronie Morskie zdaniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (tj. organu regulacyjnego) jest niezgodny z §3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które nakazuje opracować taryfę w sposób zapewniający nie tylko uzyskanie niezbędnych przychodów lecz także ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat.

WYKRESY 1 i 2
Prezentowane wykresy obrazują porównanie cen wskaźnikowych tzn. uwzględniających zarówno ceny wody i ścieków, jak i stawki abonamentowe (których w aktualnie obowiązującej taryfie nie ma1, natomiast przedsiębiorstwo zamierzało je wprowadzić w nowej taryfie) dla zaopatrzenia w wodę (wykres 1) i odprowadzania ścieków (2). Porównanie obrazuje poziom cen taryfy aktualnie obowiązującej i pierwszego roku obowiązywania nowej taryfy, dla którego różnice te są zdecydowanie największe.

OBNIŻONE:
Dla Miasta Kołobrzeg proponowane w taryfach średnie wskaźnikowe ceny odprowadzania ścieków wynoszą w kolejnych trzech latach obowiązywania odpowiednio dla 4,57 zł/m3, 4,47 zł/m3 4,43 zł/m3 (dynamika do cen ostatnio stosowanych odpowiednio 1,36 %, -0,85 %, -1,74%), z kolei średnie wskaźnikowe ceny zaopatrzenia w wodę wynoszą w kolejnych trzech latach obowiązywania odpowiednio 2,38 zł/m3, 2,47 zł/m3, 2,51 zł/m3 (dynamika do cen ostatnio stosowanych odpowiednio - 15,55 %, -12,36 %, -10,94%).

PODWYŻSZONE:
Proponowane w taryfach dla Gminy Kołobrzeg średnie wskaźnikowe ceny odprowadzania ścieków wynoszą w kolejnych trzech latach obowiązywania odpowiednio 7,04 zł/m3, 7,26 zł/m3 7,40 zł/m3 (dynamika do cen ostatnio stosowanych odpowiednio 56,16 %, 61,04 %, 64,14 %), z kolei średnie wskaźnikowe ceny zaopatrzenia w wodę wynoszą w kolejnych trzech latach obowiązywania odpowiednio 3,94 zł/m3, 4,03 zł/m3, 4,10 zł/m3 (dynamika do cen ostatnio stosowanych odpowiednio 39,73 %, 42,92 %, 45,41 %).
Dla Gminy Sławoborze proponowane w taryfach średnie wskaźnikowe ceny odprowadzania ścieków wynoszą w kolejnych trzech latach obowiązywania odpowiednio 30,40 zł/m3, 30,74 zł/m3, 31,05 zł/m3 (dynamika do cen ostatnio stosowanych odpowiednio 101,06 %, 103,31 %, 105,36%), z kolei średnie wskaźnikowe ceny zaopatrzenia w wodę wynoszą w kolejnych trzech latach obowiązywania odpowiednio 9,71 zł/m3, 9,85 zł/m3, 9,96 zł/m3 (dynamika do cen ostatnio stosowanych odpowiednio 68,06 %, 70,48 %, 72,38 %).
Proponowane w taryfach dla Gminy Ustronie Morskie średnie wskaźnikowe ceny odprowadzania ścieków wynoszą w kolejnych trzech latach obowiązywania odpowiednio 6,58 zł/m3, 6,36 zł/m3 6,34 zł/m3 (dynamika do cen ostatnio stosowanych odpowiednio -0,17%, -3,21 %, -3,81%), z kolei średnie wskaźnikowe ceny zaopatrzenia w wodę wynoszą w kolejnych trzech latach obowiązywania odpowiednio 3,45 zł/m3, 3,44 zł/m3, 3,66 zł/m3 (dynamika do cen ostatnio stosowanych odpowiednio 0,38 %, 4,74 %, 6,49 %).
W taryfach dla Gminy Gościno proponowane średnie wskaźnikowe ceny odprowadzania ścieków wynoszą w kolejnych trzech latach obowiązywania odpowiednio 10,79 zł/m3, 10,98 zł/m3, 11,11 zł/m3 (dynamika do cen ostatnio stosowanych odpowiednio 22,64%, 24,80 %, 26,28 %), z kolei średnie wskaźnikowe ceny zaopatrzenia w wodę wynoszą w kolejnych trzech latach obowiązywania odpowiednio 6,12 zł/m3, 6,23 zł/m3, 6,27 zł/m3 (dynamika do cen ostatnio stosowanych odpowiednio 14,02 %, 16,07 %, 16,81%).
Proponowane w taryfach dla Gminy Dygowo średnie wskaźnikowe ceny odprowadzania ścieków wynoszą w kolejnych trzech latach obowiązywania odpowiednio 21,40 zł/m3, 21,81 zł/m3, 22,01 zł/m3 (dynamika do cen ostatnio stosowanych odpowiednio 97,43 %, 101,21 %, 103,06 %), z kolei średnie wskaźnikowe ceny zaopatrzenia w wodę wynoszą w kolejnych trzech latach obowiązywania odpowiednio 8,71 zł/m3, 8,94 zł/m3, 9,02 zł/m3 (dynamika do cen ostatnio stosowanych odpowiednio 69,21 %, 73,67 %, 75,25 %).
Dla Gminy Rymań Proponowane w taryfach średnie wskaźnikowe ceny odprowadzania ścieków wynoszą w kolejnych trzech latach obowiązywania odpowiednio 22,59 zł/m3, 22,82 zł/m3, 23,02 zł/m3 (dynamika do cen ostatnio stosowanych odpowiednio 90,32 %, 92,25 %, 93,94 %), z kolei średnie wskaźnikowe ceny zaopatrzenia w wodę wynoszą w kolejnych trzech latach obowiązywania odpowiednio 8,18 zł/m3, 8,16 zł/m3, 8,37 zł/m3 (dynamika do cen ostatnio stosowanych odpowiednio 80,56 %, 80,12 %, 84,75%).
Proponowane w taryfach dla Gminy Siemyśl średnie wskaźnikowe ceny odprowadzania ścieków wynoszą w kolejnych trzech latach obowiązywania odpowiednio 18,05 zł/m3, 18,29 zł/m3, 18,46 zł/m3 (dynamika do cen ostatnio stosowanych odpowiednio 202,80 %, 206,83 %, 209,68 %), z kolei średnie wskaźnikowe ceny zaopatrzenia w wodę wynoszą w kolejnych trzech latach obowiązywania odpowiednio 7,66 zł/m3, 7,75 zł/m3, 7,82 zł/m3 (dynamika do cen ostatnio stosowanych odpowiednio 38,86 %, 40,49 %, 41,76%).

WYKRES 3 i 4
Wykres 3 obrazuje porównanie łącznych cen wskaźnikowych dla wody i ścieków w ww. gminach. Znaczące wzrosty dotyczą już Gminy Kołobrzeg czy Gminy Siemyśl, natomiast z wyjątkowo wysokimi i nieuzasadnionymi podwyżkami mamy do czynienia w Gminach Rymań, Dygowo oraz Sławoborze: kwotowo jest to podwyżka w granicach 14 – 19 zł/m3 wody i ścieków, natomiast procentowo wzrosty te wynoszą ok. 90%.
Komentarze  
-12 #1 NIK 2020-01-16 18:56
Sprawa jest prosta - Miasto musi zadbać o mieszkańców i zejść z kosztów za m3 wody.
1 Odłączyć gminy od dostaw wody niech sobie budują ujęcia.
2 Opłata tylko za kanalizację ale zgodnie z kosztami przesyłu. tj. im większa odległość od oczyszczalni tym drożej Jeżeli nie chcą płacić za kanalizację to odłączyć. Mogą sobie wybudować oczyszczalnie z rurami przesyłu lub wozić beczkowozami do oczyszczalni - jak do Kołobrzegu to oczywiście przyjęcie za opłatą.
+15 #2 Hary 2020-01-16 19:09
Mylisz się nik podrzędne gminy mają swoje ujęcia wody .Same miasto jak zistanie to metr sześcienny będzie kosztował tak 20 złoty
+14 #3 Jacek 39.5 2020-01-16 19:41
Gminy miały swoje ujęcia wody i oczyszczalnie tylko wszystko zlikwidować i podłączyć do MWiK Kołobrzeg a teraz wracać do tego samego a kto za to zapłaci
+3 #4 Josef Schley 2020-01-16 20:54
Brak tu logiki matematycznej!Takie medium jak woda, czy ścieki podlega takim samym prawom fizyki jak przepływ prądu elektrycznego, oczywiście pod względem jego podstawowych parametrów.Problemem jest nieuczciwość poszczególnych uczestników partycypujących w sieci polegająca na ustawicznym fałszowaniu faktycznych parametrów rozchodu wody i produkcji ścieków, co przy braku opomiarowanie całej sieci doprowadza do jej destabilizacji. Wody Polskie jako organ państwowy powołany do regulacji gospodarki wodno-ściekowej próbuje interweniować, ale na przeszkodzie stoi poza brakiem dobrej woli uczestników, brak kompleksowego systemu typu „blockchain” zapobiegającego różnym manipulacjom w sieci wodno-ściekowej oraz brak odpowiednich algorytmów hydrologicznych i wiarygodnych reguł cyfrowego zarządzania transakcjami finansowymi w rozliczeniach za usługi wodno-ściekowe.Swego czasu Dymecka próbowała uporządkować te sprawy, ale decyzja Gromka o jej odwołaniu doprowadziła do
stagnacji i w konsekwencji do dzisiejszych problemów.
+1 #5 Josef Schley 2020-01-16 21:42
Zastanawiam się, jakie są głębsze przyczyny takiego niemoralnego zachowania się korzystających ze zintegrowanej podobno sieci wodno- kanalizacyjnej i dochodzę do wniosku, iż leży to w mentalnej naturze człowieka pierwotnego w jego modelu łowcy i zbieracza.Co jednak pozostawimy przyszłym pokoleniom? Wszyscy chcemy, aby było lepiej, lecz nikt nic nie robi w tym kierunku! Potrzebna jest transformacja naszej świadomości! Wyzwania naszych czasów są olbrzymie i globalne! Głowa, serce i ręka musi działać inaczej.Sama wiedza technokratyczna już tu nie wystarczy!
-3 #6 P-1 2020-01-17 12:38
Sprawa jest prosta jak konstrukcja przysłowiowego gwoździa. Niech MPWiK Kołobrzeg przestanie być przedsiębiorstwem, które jest operatorem sieci wod-kan dla tych "pokrzywdzonych" gmin i zajmie się tylko Kołobrzegiem, a gminy ci "pokrzywdzeni" wójtowie niech sobie same zarządzają swoimi sieciami i dostawami wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, bo to są zadania własne gminy. Oddałbym im te sieci za darmo i odłączył od sieci MPWiK Kołobrzeg! Resztę niech sobie wybudują i zorganizują tzn. swoje ujęcia wody, oczyszczalnie, zatrudnią pracowników, ponoszą opłaty, prowadzą sprawozdania itp.itd, i niech im pan "mądry prezes Wód Polskich wtedy zatwierdza taryfy! Zobaczymy po ile wtedy będą mieli ceny wody i ścieków. To co robią w tej chwili wójtowie i pan prezes Wod Polskich to zwyczajny ekonomiczny "bandytyzm" i demagogia. Życzę panom wójtom powodzenia!
-5 #7 Poirytowany 2020-01-17 12:44
Czytając "logikę" wójtów i prezesa Wód Polskich, proponuję idźmy dalej! Zróbmy urawniłowkę cen wody w całym województwie, a co tam i w całej Polsce! Logika działania Wód Polskich po prostu poraża. Komuna w czystej postaci! Następne będą gaz, prąd, węgiel, koks, drewno i żywność tylko w jednakowej cenie?
+7 #8 powiatowy 2020-01-17 15:29
Cytuję Poirytowany:
Czytając "logikę" wójtów i prezesa Wód Polskich, proponuję idźmy dalej! Zróbmy urawniłowkę cen wody w całym województwie, a co tam i w całej Polsce! Logika działania Wód Polskich po prostu poraża. Komuna w czystej postaci! Następne będą gaz, prąd, węgiel, koks, drewno i żywność tylko w jednakowej cenie?
Widziałes propozycje nowych taryf dla gmin !? Od 26 do 40 zl ! za 1 m3 Napisz prosze o swoich odczuciach.Zapytaj sie co czuja mieszkancy tych wsi ?Teraz juz placa od 11- do 14 zł z dopłatami za m 3 Pozdrawiam
-6 #9 poirytowany 2020-01-17 16:42
Cytuję powiatowy:
Cytuję Poirytowany:
Czytając "logikę" wójtów i prezesa Wód Polskich, proponuję idźmy dalej! Zróbmy urawniłowkę cen wody w całym województwie, a co tam i w całej Polsce! Logika działania Wód Polskich po prostu poraża. Komuna w czystej postaci! Następne będą gaz, prąd, węgiel, koks, drewno i żywność tylko w jednakowej cenie?
Widziałes propozycje nowych taryf dla gmin !? Od 26 do 40 zl ! za 1 m3 Napisz prosze o swoich odczuciach.Zapytaj sie co czuja mieszkancy tych wsi ?Teraz juz placa od 11- do 14 zł z dopłatami za m 3 Pozdrawiam

To niech im ich gminy dopłacają do cen wody i ścieków a nie przerzucają wszystkie koszty budowy, utrzymania i eksploatacji infrastruktury na mieszkańców w cenie wody i ścieków! Tyle to kosztuje, tak samo jak w wypadku zbiórki, selekcji i utylizacji śmieci. Takich wójtów i radnych wybrali sobie mieszkańcy tych gmin, którzy kiedyś zdecydowali o takim kierunku i sposobie utrzymania infrastruktury i teraz niestety nie da się tego odkręcić. Może czas zacząć myśleć? A cen śmieci panowie wójtowie nie chcą zrównać? Czekam kiedy pisowcy wpadną na pomysł powołania agencji śmieciowej i będą ustalać odgórnie ile mają kosztować śmieci w każdej gminie.
-1 #10 Josef Schley 2020-01-17 21:13
Kiedyś za komuny jeszcze, a i obecnie też, mowa była i jest nadal, o zaopatrzeniu obywateli tego kraju w wodę i odprowadzeniu ich ścieków, tak samo jak o zaopatrzeniu lub dostarczaniu im energii elektrycznej, czy cieplnej.Jednak po tzw. transformacji ustrojowej, polegającej na uwłaszczeniu się nomenklatury, nagle praktycznie z dnia na dzień dyrektorzy zjednoczeń energetyki zawodowej w Polsce np. niejaki dyr. Trojanowski ogłosili wszem i wobec nastanie nowych złotych czasów, polegających na zmianie paradygmatu „energia dla wszystkich po jednakowe cenie” na paradygmat „energia dla wybranych (wypłacalnych) po giełdowej cenie”. Ja rozumiem, iż ta czerwona esbecka banda musiała te pierwsze miliony ukraść, aby rozkręcić swój „kapitalistyczny” nowoczesny interes, ale nie rozumiem do czego wy zmierzacie? Czy wam się też marzy taki paradygmat?
-5 #11 obserwer 2020-01-17 22:25
Cytuję Josef Schley:
Kiedyś za komuny jeszcze, a i obecnie też, mowa była i jest nadal, o zaopatrzeniu obywateli tego kraju w wodę i odprowadzeniu ich ścieków, tak samo jak o zaopatrzeniu lub dostarczaniu im energii elektrycznej, czy cieplnej.Jednak po tzw. transformacji ustrojowej, polegającej na uwłaszczeniu się nomenklatury, nagle praktycznie z dnia na dzień dyrektorzy zjednoczeń energetyki zawodowej w Polsce np. niejaki dyr. Trojanowski ogłosili wszem i wobec nastanie nowych złotych czasów, polegających na zmianie paradygmatu „energia dla wszystkich po jednakowe cenie” na paradygmat „energia dla wybranych (wypłacalnych) po giełdowej cenie”. Ja rozumiem, iż ta czerwona esbecka banda musiała te pierwsze miliony ukraść, aby rozkręcić swój „kapitalistyczny” nowoczesny interes, ale nie rozumiem do czego wy zmierzacie? Czy wam się też marzy taki paradygmat?

Marzy się takim jak ty powrót komuny, oj marzy... A do roboty, a nie pasożytować na innych w myśl waszej bolszewickiej zasady : wszyscy mamy jednakowe żołądki i wszystkim należy się po równo. Tylko jakoś pracować i uczyć się za młodu nie chciało się wszystkim po równo.
+3 #12 Josef Schley 2020-01-17 23:16
Cytuję Jacek 39.5:
Gminy miały swoje ujęcia wody i oczyszczalnie tylko wszystko zlikwidować i podłączyć do MWiK Kołobrzeg a teraz wracać do tego samego a kto za to zapłaci

Dobre pytanie!Prawdopodobnie jeśli do tego dojdzie, zgodnie z intencjami tych oszołomów, to Unia Europejska wystąpi natychmiast o zwrot funduszy zainwestowanych w infrastrukturę wodno-ściekowa dorzecza Parsety, a to oznaczać będzie upadek gospodarczy MWiK Kołobrzeg jako przedsiębiorstwa i w konsekwencji jego sprzedaż obcemu inwestorowi!
Swego czasu Gromek zmuszony został do zwrotu dotacji unijnej z powodu użycia osławionego polbruku.
Historia lubi się powtarzać!
+6 #13 powiatowy 2020-01-18 01:51
Cytuję poirytowany:
Cytuję powiatowy:
Cytuję Poirytowany:
Czytając "logikę" wójtów i prezesa Wód Polskich, proponuję idźmy dalej! Zróbmy urawniłowkę cen wody w całym województwie, a co tam i w całej Polsce! Logika działania Wód Polskich po prostu poraża. Komuna w czystej postaci! Następne będą gaz, prąd, węgiel, koks, drewno i żywność tylko w jednakowej cenie?
Widziałes propozycje nowych taryf dla gmin !? Od 26 do 40 zl ! za 1 m3 Napisz prosze o swoich odczuciach.Zapytaj sie co czuja mieszkancy tych wsi ?Teraz juz placa od 11- do 14 zł z dopłatami za m 3 Pozdrawiam

To niech im ich gminy dopłacają do cen wody i ścieków a nie przerzucają wszystkie koszty budowy, utrzymania i eksploatacji infrastruktury na mieszkańców w cenie wody i ścieków! Tyle to kosztuje, tak samo jak w wypadku zbiórki, selekcji i utylizacji śmieci. Takich wójtów i radnych wybrali sobie mieszkańcy tych gmin, którzy kiedyś zdecydowali o takim kierunku i sposobie utrzymania infrastruktury i teraz niestety nie da się tego odkręcić. Może czas zacząć myśleć? A cen śmieci panowie wójtowie nie chcą zrównać? Czekam kiedy pisowcy wpadną na pomysł powołania agencji śmieciowej i będą ustalać odgórnie ile mają kosztować śmieci w każdej gminie.

Czy ty wszystko musisz dopasowywac do polityki ew. do jakiejs parti?
Czytaj ze zrozumieniem - gminy dopLacaja do mieszkanca ok 7- 10 zLmało? A miasto miałoby dopłacac ew 2 żł a to juz jest za duzo !Szok .Zapytaj sie byłej pani praezes mwik co mowiła na zebraniach w gminach i co jest zaisane w studium a potem wylewaj swoj jad !!!!!!!!
+7 #14 powiatowy 2020-01-18 01:57
Aaaaa zapytaj sie ile i za ile robi sie inwestycje w miescie a ile po gminach ?Gdzie jest stara instalacja a gdzie nowa ?Mysle ze napiszeasz prawdę ! Pozdrawiam
+2 #15 Josef Schley 2020-01-18 09:07
Cytuję powiatowy:
Aaaaa zapytaj sie ile i za ile robi sie inwestycje w miescie a ile po gminach ?Gdzie jest stara instalacja a gdzie nowa ?Mysle ze napiszeasz prawdę ! Pozdrawiam

To jest podstawowe pytanie! Przecież wszem i wobec wiadomym jest, iż nigdy, powtarzam nigdy nie wykonano prawidłowej inwentaryzacji infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej dorzecza Parsety, przed uruchomieniem programu pomocy unijnej, a jedynie oszacowano, a faktycznie to zrobiono to na tzw. Bolka oko i do dzisiejszego dnia, nikt nie wie, albo nie chce wiedzieć, gdzie jest wykonana nowa, a gdzie stara instalacja!
+2 #16 Josef Schley 2020-01-18 09:50
To, co jest zapisane w studium i to co mówiła Dymecka na zebraniach w gminach to jest oczywiście temat rzeka!Nie ulega wątpliwości, że po doświadczeniach z Makrum Bydgoszcz Dymecka wyciągnęła właściwe wnioski dla siebie samej i swojej dalszej kariery zawodowej!Gromek doskonale wiedział, iż Dymecka po aferze z Makrumem jest chociażby moralnie oczyszczona z zarzutów i nie zgodzi się na dalsze jego przekręty, dlatego rozstał się z nią pod pretekstem utraty zaufania do niej!
-6 #17 ceny w innych województwach 2020-01-18 17:00
Ceny w innych województwach i ich gminach są także zróżnicowane. Nikt tam nie robi jednej ceny dla wszystkich jak nam się proponuje. To totalna bzdura.
Poczytajcie sobie np. województwo gorzowskie
http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/taryfa.html
-3 #18 Zbigniew On 2020-01-18 20:24
Wrzyscy, co są za, to-albo milionerzy, albo myją się raz w roku. A komuna, to tylko slogan. Oczywiście, mogą to być także poplecznicy MPWiK Kołobrzeg. Pozdrawiam zdroworązsądkowych.
+2 #19 Josef Schley 2020-01-18 21:12
Poplecznicy MWiK Kołobrzeg? Chyba masz na myśli Gosiewskiego i Gromka? No to zapytaj ich o to. Dla nich komuna to zawsze był slogan!

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA