×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Radni większością głosów przyjęli raport o stanie miasta Kołobrzeg oraz pozytywnie ocenili wykonanie budżetu na rok 2019. Tym samym udzielili wotum zaufania oraz absolutorium dla prezydent Anny Mieczkowskiej. Politykę miasta krytykowała opozycja.

Zaplecze polityczne prezydent miasta (Kołobrzescy Razem i Nowy Kołobrzeg) oraz Dariusz Zawadzki pozytywnie ocenili sprawozdanie z raportu o stanie miasta oraz z wykonania budżetu z 2019 roku. Przychylnie wypowiadano się przede wszystkim na temat prowadzonej polityki społecznej i inwestycyjnej. Wielokrotnie przypominano o wdrożeniu autorskiego programu Anny Mieczkowskiej – Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca z której korzysta coraz więcej kołobrzeżan. Również wykonanie budżetu zostało ocenione w sposób korzystny dla władz Kołobrzegu, wspominając choćby wypracowanie nadwyżki budżetowej. Wielokrotnie również podnoszono kwestię współpracy samych mieszkańców z magistratem, utworzenie w minionym roku Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miasta, powrotu do realizacji Budżetu Obywatelskiego czy prowadzoną politykę zdrowotną.

Wiele dziegciu do beczki miodu wlała natomiast w swoich wypowiedziach opozycja. Rokiem „chaosu i niewykorzystanych szans” nazwał minione 12 miesięcy rządów Mieczkowskiej, Maciej Bejnarowicz lider klubu Prawa i Sprawiedliwości. Radny krytykował m.in. reorganizację urzędu i zatrudnienia w magistracie, przypominał nieudane powołanie pełnomocnika do spraw równouprawnienia, czy wydzierżawienie parkingu przy amfiteatrze bez przetargu (prezydent odstąpiła od tej decyzji). Negatywnie wypowiadano się na temat polityki inwestycyjnej miasta, zarzucano prezydent dbanie głównie o własny PR, a nie wizerunek miasta. Izabela Zielińska, radna niezależna, skrytykowała m.in. gospodarkę odpadami w mieście oraz wskazywała na brak aktywizacji młodych ludzi na polu zawodowym w zakresie zakładania własnych firm. Pozytywnie oceniła natomiast politykę mieszkaniową w Kołobrzegu, o czym wspomniał również radny Krzysztof Plewko (PiS).

Ostatecznie, pod długiej dyskusji, 12 głosami udzielono prezydent wotum zaufania, a następnie absolutorium. Przeciw byli radni Prawa i Sprawiedliwości, oraz Jacek Woźniak. Wstrzymała się Izabela Zielińska i Karolina Szarłata-Woźniak.

Całą debatę kołobrzeskich samorządowców można obejrzeć na stronie internetowej Urzędu Miasta.ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA