×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Czy kołobrzescy przedsiębiorcy uzyskają obiecaną z miasta pomoc? Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność tej uchwały RM, która dawała możliwość odroczenia płatności podatku od nieruchomości do końca października 2021 roku.

Według RIO, Rada Miasta nie miała kompetencji do podjęcia takiej uchwały, gdyż, jak czytamy w oświadczeniu Urzędu Miasta „termin odroczenia podatku wybiega poza ustawowy termin wynikający z przepisów o COVID-19 czyli wrzesień 2020 r.”. Jak zapewniają urzędnicy, miasto nie zamierza, w tej sytuacji, poddać się bez walki. „Projekt uchwały o kołobrzeskim programie pomocowym był efektem wielu spotkań Prezydenta, urzędników i kołobrzeskich przedsiębiorców, a wypracowane rozwiązania przeszły pełną analizę prawną. Miasto jest pewne swoich racji oraz zastosowanych w uchwale rozwiązań. Dlatego też przygotowane zostanie odwołanie od decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na najbliższą sesję Rady Miasta złożony zostanie projekt uchwały w tej sprawie”.


Do tego czasu jednak, wszystkie złożone przez przedsiębiorców wnioski o przesunięcia terminów płatności podatku od nieruchomości, mają zostać zawieszone.


Przypomnijmy; kołobrzeska uchwała „covidowska” była wynikiem wspólnej pracy samorządowców ze wszystkich opcji politycznych.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA