×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ogłasza otwarty konkurs ofert na „zagospodarowanie i dzierżawę części plaży położonej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg w celu świadczenia usług wypożyczania sprzętu plażowego”


http://bip.mosir.kolobrzeg.pl/przetargi/29/42/KO_13_2020/ 


Kompletną ofertę należy składać w sekretariacie MOSiR Kołobrzeg ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg w terminie do 30.06.2020 do godz.08:30