×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
30 milionów złotych - tyle mają kosztować miejskie obligacje m.in. na finansowanie deficytu budżetowego, a także spłatę kredytu i opłacenie inwestycji. Kołobrzeski magistrat podpisał w poniedziałek umowę z Bankiem PKO Bank Polski na organizację i obsługę emisji obligacji.

Liczba planowanej emisji obligacji to 30 tys. sztuk, gdzie wartość nominalna 1 obligacji wynosić będzie 1 tys.zł. Wykup obligacji będzie rozłożony na 7 lat, począwszy od roku 2024. 

Zgodnie z podpisanymi dokumentami miasto wyemituje obligacje komunalne, a środki uzyskane z ich sprzedaży będą przeznaczone na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, tj. wydatki związane z finansowaniem inwestycji oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a także na całkowitą spłatę zaciągniętego kredytu w latach ubiegłych.

Obecny stan epidemiczny z uwagi na pracę zdalną banku oraz Giełdy Papierów Wartościowych opóźnia możliwość debiutu Miasta na GPW. Pojawienie się obligacji na GPW (rynku Catalyst) umożliwi ich nabycie również przez mieszkańców Kołobrzegu we wszystkich Biurach Maklerskich na terenie całego kraju

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA