×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Wykonanie ekspertyzy technicznej piętnastowiecznej kamienicy kupieckiej w Kołobrzegu znalazło się na liście 70 projektów, które otrzyma wsparcie finansowe z województwa. W piątek w obecności Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego umowę w tej sprawie podpisali Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska, reprezentująca Województwo Zachodniopomorskie oraz Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego Aleksander Ostasz.

Uzyskane dofinansowanie pozwoli w trybie pilnym opracować program prac konserwatorskich dla ceglanych powierzchni ścian zewnętrznych obiektu z uwagi na stwierdzony postępujący stan destrukcji cegły na elewacjach zewnętrznych, cementowe uzupełnienia, ubytki, pęknięcia w oparciu o przeprowadzone badania konserwatorskie" – mówi Starosta Kołobrzeski.

XV w. Kamienica Kupiecka wraz z oficyną posiadają ogromną wartość historyczną i kulturową dla całego naszego regionu. Jest jedynym zachowanym zabytkiem późnogotyckiej architektury w regionie i znajduje się na trasie szlaku hanzeatyckiego wytyczonego przez Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. Jest częścią oddziału muzeum – Oddział Dzieje Oręża Polskiego i obecnie udostępniana jest na wystawy czasowe.

Kamienica, czyli tzw. Dom Schliffenów została wybudowana w XV w. W latach 40-tych XVI w. przebudowana. W XVII w. dobudowano do Kamienicy budynek piętrowej oficyny z użytkowym i częściowym podpiwniczeniem. Część niepodpiwniczona jest posadowiona na ławie wykonanej z kamieni na zaprawie wapiennej. Podczas wojny zniszczona a w latach 1957-63 została odbudowana i przekazana na rzecz Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. W latach 70-tych XX w. do oficyny dobudowano pawilon wystawienniczy.

Na początku lat 90. miał miejsce kolejny remont. Usunięto od strony południowej dobudowaną wcześniej ścianę z klinkieru, odsłonięto i zabezpieczono zabytkową cegłę, przebudowano szczyt kamienicy od zaplecza. Który po wojnie błędnie zrekonstruowano oraz wzmocniono szczyt oficyny.

w tym roku łączna pomoc dla 70 projektów rekomendowanych przez zarząd województwa wyniesie 1,8 mln zł. Pomorze Zachodnie wspiera prace przy zabytkach od 2007 roku. Od tego czasu na ten cel powędrowało ponad 12 mln zł z budżetu województwa. To łącznie ponad pół tysiąca umów na przeprowadzenie prac lub przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA