×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Na poniedziałkowej sesji radni, większością głosów, dali zielone światło kołobrzeskim urzędnikom na zaskarżenie decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Decyzja RIO dotyczy ona uchwały pomocowej wspólnie wypracowanej przez władze miasta i samorządowców.

Przypomnijmy; 3 czerwca RIO stwierdziła nieważność uchwały, która pozwalała na odroczenie kołobrzeskim przedsiębiorcom podatku od nieruchomości do końca października 2021 roku. W uzasadnieniu RIO wskazała, że Rada Miasta nie miała kompetencji do uchwalenia takiej uchwały, ponieważ, w uproszczeniu, termin odroczenia podatku wybiega poza ustawowy termin wynikający z przepisów o COVID-19 czyli wrzesień 2020 r.

Przypomnijmy: wszystkie złożone przez przedsiębiorców wnioski o przesunięcie terminów płatności podatku od nieruchomości zostaną zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA