×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Powiatowi inspektorzy sanitarni skontrolowali automaty do lodów w miejscowościach turystycznych województwa. Część z ich z nich była zanieczyszczona bakteriami, które świadczą o braku higieny w kontrolowanych lokalach.

Jak informuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ze Szczecina, do wyrywkowych kontroli wytypowano 39 obiektów zlokalizowanych w miejscach zwiększonej obecności turystów, w tym rówież w Kołobrzegu.

„Do badań mikrobiologicznych pobrano łącznie 195 próbek z 39 partii lodów z automatu.
Próbki lodów nie były kwestionowane w zakresie wykonywanych badań mikrobiologicznych w kierunku drobnoustrojów chorobotwórczych, tj.: Salmonella (obecność w 25 g) oraz Listeria monocytogenes (liczba w 1g), natomiast 105 próbek z 21 partii zakwestionowano ze względu na zawyżoną ilość bakterii Enterobacteriacae (liczba w 1g), będących mikroorganizmami wskaźnikowymi, świadczącymi o braku zachowania należytej higieny w procesie produkcji.
Obecność bakterii Enterobacteriaceae świadczy o niewystarczającym poziomie utrzymania higieny w zakładach lub nieprawidłowo przeprowadzanych procesach mycia i dezynfekcji oraz o braku kontroli wewnętrznej” czytamy w raporcie WSSE.
Co mogą spowodować wykryte bakterie? Przede wszystkim dolegliwości żołądkowo-jelitowe.
Co ciekawe żadnego z przedsiębiorców nie ukarano mandatem, ale podjęto następujące działania nadzorowe;
 - wydano 10 decyzji administracyjnych z rygorem natychmiastowej wykonalności nakazujących przeprowadzenie skutecznych procesów mycia i dezynfekcji sprzętu, powierzchni produkcyjnych oraz przedłożenia wyników badań potwierdzających ich skuteczność, zakazujących produkcji i wprowadzania do obrotu lodów do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań, bądź nakazujących przeprowadzenie ponownych szkoleń personelu.
 - poinformowano 11 przedsiębiorców o wynikach badań oraz o konieczności wzmożenia reżimu sanitarnego w celu wyeliminowania wszelkich zanieczyszczeń.
Za zakwestionowane wyniki badań przedsiębiorcy zostaną obciążeni ich kosztami oraz kosztami kontroli sprawdzających.
Kontrole sprawdzające będą przeprowadzane sukcesywnie, a ich wyniki zostaną uwzględnione w kolejnych planach urzędowych kontroli - informuje wojewódzki sanepid.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA