×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ogłasza otwarty konkurs ofert na „zagospodarowanie i dzierżawę pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, w budynku Hali Milenium o łącznej powierzchni użytkowej 640,98 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie Sali Zabaw dla dzieci na okres dziesięciu lat”
http://bip.mosir.kolobrzeg.pl/przetargi/29/43/KO_14_2020/ Kompletną ofertę należy składać w sekretariacie MOSiR Kołobrzeg ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg w terminie do dnia 05.08.2020 do godz.10:00