×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Prowadzona od ponad roku przez funkcjonariuszy kołobrzeskiej SG sprawa o charakterze migracyjnym doczekała się finału. Oskarżony o podstępne wyłudzenie poświadczenia nieprawdy od funkcjonariusza publicznego w dokumentach urzędowych obywatel Ukrainy wyrokiem sądu został skazany na karę grzywny w wysokości 5 tys. zł.

Oskarżony jako prezes firmy o profilu agencji pośrednictwa pracy na terenie powiatu kołobrzeskiego oraz koszalińskiego występował do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie dokumentów legalizujących pracę i pobyt różnym cudzoziemcom bez faktycznej możliwości zagwarantowania takiej pracy. W toku podjętych czynności służbowych i procesowych strażnicy graniczni ustalili, że firma działała fikcyjnie i służyła tylko i wyłącznie do wyłudzenia poświadczeń nieprawdy celem uzyskania właśnie takich dokumentów. Funkcjonariusze wyliczyli, że w ten sposób zostało wyłudzonych 140 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA