×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Matury rozpoczęły się w dniu 8 czerwca, a zakończyły 26 czerwca 2020 roku.

Maturzysta musiał przystąpić do trzech pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Były one obowiązkowe na poziomie podstawowym. Musiał też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z tzw. przedmiotów do wyboru, maksymalnie do sześciu. W tym roku abiturienci nie musieli przystępować do dwóch, obowiązkowych w latach ubiegłych, egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Aby zdać maturę, abiturient musiał uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych.


Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki na początku września. Termin poprawkowy CKE wyznaczyła na dzień 8 września 2020 roku. Ogłoszenie wyników matur zdawanych w terminie poprawkowym nastąpi do dnia 30 września 2020 roku.
Wyniki matury 2020


Liczba osób, które zdały egzamin w kraju: 191 734, czyli 74% wszystkich zdających, w tym:
  • absolwenci liceum ogólnokształcącego – 130 571, czyli 81,1%
  • absolwenci technikum – 61 163, czyli 62,2%.

Zdawalność ogółem w województwie zachodniopomorskim wynosi 70,87%. Zdawalność w szkołach prowadzonych przez powiat kołobrzeski ogółem wynosi 72,15 %, tylko tegoroczni absolwenci: 76,3%.

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika

średni wynik z j. polskiego – 58,15 %
średni wynik z matematyki – 68,71,%
średni wynik z j. angielskiego – 90,02 %
Zdawalność ogółem: 99,3 %, tylko tegoroczni absolwenci: 99,3 %

Zespół Szkół Nr 1 im.  Henryka Sienkiewicza

średni wynik z j. polskiego – 56,50 %
średni wynik z matematyki – 49,50%
średni wynik z j. angielskiego – 82,50 %
Zdawalność ogółem: 86,3 %; tylko tegoroczni absolwenci: liceum - 86%, technikum – 90%

Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy

średni wynik z j. polskiego – 41,15%
średni wynik z matematyki – 49,64 %
średni wynik z j. angielskiego – 59,79 %
Zdawalność ogółem: 69,32 %, tylko tegoroczni absolwenci: 78,4%

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak

średni wynik z j. polskiego – 48,36 %
średni wynik z matematyki – 44,56 %
średni wynik z j. angielskiego – 62,45 %
Zdawalność ogółem: 52,71 %, tylko tegoroczni absolwenci: 51 %

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

średni wynik z j. polskiego – 36.63 %
średni wynik z matematyki – 29,59 %
średni wynik z j. angielskiego – 49,30 %
Zdawalność ogółem: 35,4 %, tylko tegoroczni absolwenci: LO - 45%, TECH – 55%.

W naszych szkołach matury nie zdało 181 absolwentów, z tego prawo do poprawki ma 109 osób. Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w lipcu) oraz w terminie poprawkowym (we wrześniu), będą udostępnione przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne 30 września 2020 roku.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA