×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
W piątek 4 września o godzinie 08:00 w 3 batalionie zmechanizowanym Legii Akademickiej 7 BOW przy ul. Zagórskiej 21 w Trzebiatowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych. Kandydaci powinni posiadać  przy sobie dokumenty takie jak:

1. Dowód osobisty
2. Prawo jazdy
3. Książeczka wojskowa
4. Curriculum Vitae
5. Świadectwo ukończenia szkoły - co najmniej gimnazjum
6. Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia (np. świadectwa językowe, świadectwa kwalifikacyjne itp.)
7.Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (w przypadku jeżeli taki kontrakt żołnierz podpisał)
8. świadectwo ukończenia służby przygotowawczej (tylko w przypadku kiedy żołnierze nie odbyli zasadniczej służby wojskowej).

Dodatkowo byli żołnierze zawodowi:

1. Świadectwo służby
2. Ostatnia opinia służbowa
3. Ostatni kontrakt
4. Rozkaz dot. zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

 
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 261-459-660 lub 723-682-438. W celu przystąpienia do egzaminu z W-F:

1.Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia sprawdzianu z W - F + strój sportowy (kandydaci nie posiadający zaświadczenia, nie będą dopuszczeni do egzaminu).ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA