×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Jedynie 9 z 22 zgłoszonych projektów otrzymało ocenę pozytywną komisji zajmującej się weryfikacją wniosków do kołobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego. Pomysłodawcy, których projekty zostały zaopiniowane negatywnie, mają możliwość odwołania się do czwartku następnego tygodnia.

Poniżej podajemy pełną listę projektów zgłoszonych do programu wraz z wynikiem oceny.1. Festyn z okazji rozpoczęcia lata 2021 na osiedlu „Ogrody”
Wynik oceny: Ocena pozytywna

2. Remont chodnika wokół stawu w parku im. Bolesława Krzywoustego
Wynik oceny: Ocena pozytywna

3. „Strefa malucha” – urządzenia zabawowe na Placu 3 Pokoleń
Wynik oceny: Ocena pozytywna

4. Utwardzenie kostką głównego dojścia do plaży zachodniej w parku im. Jedności Narodowej
Wynik oceny: Ocena pozytywna

5. Zielona Grzybowska Radzikowo III
Wynik oceny: Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, iż po obu stronach chodnika rosną drzewa
i krzewy i w tym miejscach nie będzie dodatkowych nasadzeń

6. Budowa skate parku z mini rampą dla bmx
Wynik oceny: Ocena pozytywna

7. Wymiana infrastruktury sportowej placu zabaw przy ul. Grodzieńskiej
Wynik oceny: Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, iż bez montażu progu zwalniającego, ze względu na to, że jego lokalizacja na drodze wymaga zgody innego organu

8. Festiwal muzyczny „Nowa Fala Kołobrzeg 2021”
Wynik oceny: Ocena pozytywna

9. „Zabawowy Raj” dla dzieci
Wynik oceny: Ocena pozytywna

10. Strefa relaksu na osiedlu „Ogrody”
Wynik oceny: Ocena negatywna – projekt niedopuszczony
UZASADNIENIE: nie uwzględniono kosztów projektu. Elementy „naturalnego placu zabaw” zaproponowane przez wnioskodawcę nie mogą być zamontowane w przestrzeni publicznej. Można zakupić urządzenia z certyfikatem bezpieczeństwa, ale to już inne koszty.

11. Doposażenie placu zabaw przy ulicy Bema 3
Wynik oceny: Ocena negatywna – projekt niedopuszczony
UZASADNIENIE: źle dokonano kalkulacji kosztów; brak określenia kosztów projektu niezbędnego do realizacji wniosku; brak możliwości poprawnej weryfikacji nawierzchni bezpiecznej z uwagi na brak określenia rodzaju nawierzchni oraz powierzchni nawierzchni.

12. Plac Muzyków – przestrzeń pełna dźwięków dla wszystkich
Wynik oceny: Ocena negatywna – projekt niedopuszczony
UZASADNIENIE: załączony opis nie wskazuje szczegółowego zakresu realizacji zadania. Osoba wnioskująca operuje ogólnikami. Brak możliwości zweryfikowania wyceny.

13. Dokarmianie i opieka nad kotami wolno żyjącymi osiedla Ogrody
Wynik oceny: Ocena negatywna – projekt niedopuszczony
UZASADNIENIE: niedoszacowane koszty domków; brak wskazania lokalizacji, nieokreślony zakres leczenia za 500 zł, projekt obejmuje przeprowadzenie zbiórki publicznej karmy – gmina takich zbiórek nie przeprowadza. Brak określenie sposobu dystrybucji zebranej karmy.

14. Miejskie Parki Grillowe
Wynik oceny: Ocena negatywna – projekt niedopuszczony
UZASADNIENIE: brak wskazania dokładnych lokalizacji dyskwalifikuje projekt.

15. Rewitalizacja ogródków wymiana/naprawa ogrodzenia przy najstarszej w Kołobrzegu kamienicy przy ul. Zygmuntowskiej
Wynik oceny: Ocena negatywna – projekt niedopuszczony
UZASADNIENIE: brak możliwości zweryfikowania poprawności wyceny. Nie podano długości planowanego do rewitalizacji ogrodzenia. W kalkulacji wskazano koszt zakupu roślin ozdobnych 16.420 zł. Jest kwota niewystarczająca do obsady tak dużego terenu, który poza obsadą wymaga również likwidacji obecnie nasadzonych roślin oraz przygotowania terenu pod nową obsadę np. wymiana gruntu, położenie maty. Brak również elementów związanych ze ściółkowaniem terenu np. kamykami lub korą.

16. Bądź człowiekiem podaj łapę – ETAP II
Wynik oceny: Ocena negatywna – projekt niedopuszczony
UZASADNIENIE: brak lokalizacji monitoringu. Źle określona wartość (koszt) monitoringu. Na monitoring składa się dokumentacja, zakup i montaż kamer, ale również serwer lub wpięcie do sieci miejskiej. Brak lokalizacji domków dla kotów i niedoszacowana wartość. Brak sposobu dystrybucji karmy.

17.Oświetlenie ciągu pieszo -rowerowego na odcinku Bałtycka – Rybacka – Wylotowa
Wynik oceny: Ocena negatywna – projekt niedopuszczony
UZASADNIENIE: koszt zadania zaczynając od projektu do realizacji powinien być na poziomie 140 000 zł. Wniosek nie zakłada w swoich kosztach wykonania projektu, jego koszt to ok. 10 000 zł. Przekroczono koszt dostępny na zadanie dla osiedla Zachodnie.

18. Osiedlowe życie kotów
Wynik oceny: Ocena negatywna – projekt niedopuszczony
UZASADNIENIE: lokalizacja domków częściowo poza terenem gminy. Nie określono zakresu leczenia (500 zł). Projekt obejmuje prowadzenie zbiórki publicznej- gmina zbiórek nie prowadzi. Brak określenia sposobu dystrybucji karmy.

19. Utwardzenie nawierzchni placu zabaw przy ul. Dubois
Wynik oceny: Ocena negatywna – projekt niedopuszczony
UZASADNIENIE: źle oszacowano wartość; nie podano powierzchni nawierzchni do wykonania oraz rodzaju nawierzchni. Ponadto gmina realizuje na tym terenie przebudowę placu zabaw w ramach środków własnych.

20. Zakręcone serce – zbiórka nakrętek na cele charytatywne
Wynik oceny: Ocena negatywna – projekt niedopuszczony
UZASADNIENIE: w terminie wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych. Brak możliwości odwołania.

21. Odwodnienie (melioracja) terenu przy budynku (nr działki 241/4 i 241/2) przy ul. 1-go Maja 30-33, 78-100 KG
Wynik oceny: Ocena negatywna – projekt niedopuszczony
UZASADNIENIE: w terminie wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych. Brak możliwości odwołania.

22. Kołobrzeg Sea Eco Education
Wynik oceny: Ocena negatywna – projekt niedopuszczony
UZASADNIENIE: przedstawiony kosztorys jest zbyt ogólny, co utrudnia dokonania szczegółowej oceny i stwierdzić rzetelne jego oszacowanie.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA