×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Małgorzata Maj - wieloletnia dziennikarka Radia Kołobrzeg, wcześniej Gazety Kołobrzeskiej – została pełnomocnikiem do spraw równego traktowania w Urzędzie Miasta.

Do zakresu działań pełnomocnika będzie należało, przede wszystkim, podejmowanie działań zmierzających zapewnieniu równego traktowania kobiet i mężczyzn, a także ochrony przed dyskryminacją. Jak mają wyglądać te działania? To przede wszystkim ; organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi,inicjowanie szkoleń, debat, konferencji, czy podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie wiedzy czy edukacji podnoszącej świadomość obywatelską w sprawach równego traktowania.


Pełnomocnik, co najważniejsze, ma być dostępny dla mieszkańców Kołobrzegu. Jego siedziba będzie się znajdowała w Centrum Spraw Społecznych. Na razie kołobrzeżanie mogą liczyć na kontakt telefoniczny – 697 543 982.


Jak poinformowała Małgorzata Maj, podczas konferencji online, na jej pomoc mogą liczyć również osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Dziennikarka ma za sobą wieloletnią współpracę ze stowarzyszeniem „Feniks” oraz Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA