×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Sportowcy z terenu miasta Kołobrzeg mogą ubiegać się o stypendia. Do 15 grudnia potrwa nabór wniosków i nagród finansowych, które przyznawane są zawodnikom oraz sportowcom, a także trenerom za osiągnięcia i wysokie wyniki sportowe za rok 2020.

O stypendium ubiegać się mogą młodzi sportowcy, którzy są w trakcie nauki i nie ukończyli 26 lat. Są również mieszkańcami Kołobrzegu lub zawodnikami klubu sportowego znajdującego się na terenie powiatu kołobrzeskiego oraz posiadają dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

Dodatkowo, kandydaci do stypendium muszą reprezentować kraj lub swój macierzysty klub na zawodach sportowych, nie pobierają stypendium ani wynagrodzenia z tytułu uprawiania danej dyscypliny sportu, a w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium uzyskali wysokie miejsca w zawodach. Wysokość stypendium jest uzależniona od zajętego miejsca oraz rodzaju zawodów i wynosi od 200 zł do 1000 zł miesięcznie.

Ta forma dofinansowania jest przyznawana na najbliższe 12 miesięcy. Z kolei nagrody, o które mogą ubiegać się kołobrzescy sportowcy w wysokości od 600 zł do 3000 zł, przyznawane są jednorazowo. Ich wysokość uzależniona jest od zajętego miejsca oraz rodzaju zawodów. Nagrodę̨ może otrzymać́ również̇ trener – prowadzący szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Deklaracje można składać do 15 grudnia w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 13. Szczegółowe informacje i wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Miasta Kołobrzeg w BIP w zakładce „Nagrody i stypendia" lub bezpośrednio [tutaj]

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA