×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Regionalne połączenia kolejowe na Pomorzu Zachodnim nawet przez następnych 10 lat będą obsługiwane przez PolRegio. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Tomasz Sobieraj podpisali umowę z władzami kolejowej spółki. Kontrakt zakłada utrzymanie rocznej pracy eksploatacyjnej na poziomie 5,8 mln pociągokilometrów. Codziennie uruchamianych będzie średnio około 240 pociągów.

Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa należy do zadań Marszałka Województwa. Przewoźnikiem w naszym regionie jest spółka „PolRegio”, wcześniej funkcjonująca jako „Przewozy Regionalne”. Obowiązująca przez cztery lata umowa zawarta została w 2016 roku i właśnie się kończy. Już w październiku 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dalszej współpracy z Przewozami Regionalnymi. We wtorek 8. grudnia podpisana została nowa umowa, która obowiązywać może nawet 10 lat.

 Umowa została przygotowana w wersji „5 + 5”, czyli z podziałem na dwa pięcioletnie okresy. Oznacza to, że początkowo kontrakt obowiązywać będzie przez 5 lat. Po tym okresie województwo będzie mogło ocenić współpracę z przewoźnikiem i jakość świadczonych przez „PolRegio” usług, a także przeanalizować sytuację na rynku i wtedy przedłużyć umowę o kolejnych 5 lat.

Jednym z wymogów stawianych przewoźnikowi przez województwo jest posiadanie odpowiedniego zaplecza, które pozwoli na utrzymanie pojazdów należących do Pomorza Zachodniego w jak najlepszym stanie technicznym.

Coroczna praca eksploatacyjna – na Pomorzu Zachodnim oraz w ruchu transgranicznym - została zaplanowana  na poziomie 5,8 mln pociągokilometrów. Codziennie uruchamianych będzie średnio ok. 240 pociągów. Na ich dofinansowanie w kolejnych latach Województwo zaplanowało w wieloletniej prognozie finansowej  środki w łącznej wysokości 990 mln zł (średnio 99 mln złotych rocznie).

Umowa przewiduje możliwość rozszerzenia współpracy w związku z uruchomieniem Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (SKM), w ramach której powróci po latach kolejowe połączenie do Polic.  PolRegio zostanie również włączone do pracy nad planowanym wspólnym biletem.

Przewozy kolejowe organizowane przez Województwo realizowane są wyłącznie nowoczesnym taborem należącym do Województwa Zachodniopomorskiego. Tabor ten w liczbie 70 pojazdów  ostanie wydzierżawiony  PolRegio, z obowiązkiem utrzymania na wysokim poziomie technicznym, na okres realizacji dziesięcioletniej umowy przewozowej. Już w styczniu 2021 roku do floty nowoczesnego taboru dołączą dwa pojazdy hybrydowe o napędzie spalinowo – elektrycznym.

Pociągami regionalnymi,  współfinansowanymi przez Województwa Zachodniopomorskie, podróżuje rocznie ok. 7 mln pasażerów.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA