×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Od dnia 1 stycznia 2021r. wzrastają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kołobrzeg. Nowa stawka opłaty wynosić będzie 25 zł od osoby, a jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku segregacji odpadów będzie płacił opłatę dwukrotnie wyższą.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od kwietnia 2019 r. obecnie nie zapewniają pokrycia kosztów funkcjonowania systemu, a zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku opłaty muszą pokrywać wydatki.


W 2020 r. do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami brakuje aż 2 mln zł. Wysokość wniesionych opłat i koszty systemu w latach 2018-2020 pokazuje poniższy wykres.Głównym czynnikiem wpływającym na konieczność podniesienia stawki za usuwanie odpadów są koszty ich odbioru i zagospodarowania. Powyższe spowodowało drastyczny wzrost cen zagospodarowania odpadów co przy konieczności bilansowania się systemu /na co wskazał Radca Prawny/ przekłada się na wysokość stawki. O niebilansowaniu się kosztów systemu odpadowego w Gminie Kołobrzeg wskazywała również Regionalna Izba Obrachunkowa i Najwyższa Izba Kontroli w swoich wystąpieniach pokontrolnych.    
     
Każda Gmina posiada swoją specyfikę i indywidualny charakter (są to: liczba ludności, odległości pomiędzy miejscowościami, ustalony sposób i częstotliwość zbierania odpadów, zakres obowiązków nałożonych na firmę odbierającą odpady), dlatego porównywanie stawek w poszczególnych gminach nigdy nie będzie wiarygodnym wyznacznikiem. Pamiętajmy także, że w naszej Gminie w okresie sezonu letniego powstaje ponad dwukrotnie więcej odpadów, niż w pozostałych miesiącach, a co za tym idzie firma odbierająca odpady jest zmuszona do zmiany zakresu usługi poprzez zwiększenie liczby pojazdów i ich kursów. Dodatkowo w okresie tym powstaje konieczność wymiany kilku tysięcy pojemników na odpady, co jest trudnym i kosztownym przedsięwzięciem logistycznym.

DLACZEGO ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW TAK BARDZO WZROSŁO?

Opłaty za zagospodarowanie odpadów rosną w całej Polsce. W niektórych  gminach stawki opłaty wzrosły kilkukrotnie, a zmiany były wprowadzane nawet dwa razy w roku. Na koszt zagospodarowania odpadów komunalnych składa się wiele czynników. Od 2018 r. roku gminy w całej Polsce muszą prowadzić narzuconą przepisami segregację odpadów na frakcje, co oznacza dużo wyższe koszty odbioru odpadów. W związku z tym ponad dwukrotnie wzrosła liczba kursów, jakie muszą wykonywać operatorzy. Na podwyżkę stawek za gospodarkę odpadami wpływają również sukcesywnie rosnące od 2016 koszty: paliwa, energii elektrycznej oraz płacy minimalnej.

Gminy nie zarabiają na surowcach i recyklingu. Na rynku gospodarki odpadami jest coraz więcej surowców, których nikt nie kupuje lub kupuje za bezcen. Ceny np. papieru czy plastiku spadły poniżej zera. W chwili obecnej firma odbierająca odpady, które następnie przekazuje do recyklingu musi  dopłacać, aby firma recyklingowa w ogóle je przyjęła. Z automatu przekłada się to na koszty prowadzenia działalności, dlatego firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów są zmuszone podnosić ceny. Ostatnie zmiany przepisów narzuciły firmom zajmującym się odpadami nowe, bardzo kosztowne wymogi. Przykładowo, firmy te od 2019 r. muszą instalować w swoich zakładach monitoring wizyjny o wysokiej rozdzielczości i instalacje przeciwpożarowe.

Podsumowując - proponowane przez Gminę opłaty za śmieci nigdy nie były ustalane uznaniowo i nie miały na celu nadmiernego obciążania gospodarstw domowych, a ich wysokość wynikała tylko i wyłącznie z powodów, o których mowa powyżej.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA