×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Zawód policjant to wyzwanie, a jednocześnie marzenie wielu osób, którzy chcą nieść pomoc i lubią wyzwania. Masz w sobie empatię niesienia pomocy innym oraz szukasz stabilnego zatrudnienia? – Zostań policjantem! Jeśli chcesz z nami pracować, już dziś skontaktuj się z kołobrzeską policją, złóż dokumenty o przyjęcie do służby w policji i przystąp do procesu rekrutacji! - zachęcają kołobrzescy policjanci

Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą składać osobiście dokumenty aplikacyjne w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu, ul. Kilińskiego 20


WYMAGANE DOKUMENTY DO SŁUŻBY W POLICJI:
 • podanie o przyjęcie do służby w Policji – adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopia dowodu osobistego, prawa jazdy i książeczki wojskowej ( dotyczy mężczyzn).
SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Wprowadzony został nowy druk "Kwestionariusza osobowego kandydata do służby". Aktualny druk kwestionariusza udostępniony został do pobrania na stronie zachodniopomorska.policja.gov.pl

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
 • 23 lutego 2021
 • 20 kwietnia 2021
 • 13 lipca 2021
 • 15 września 2021
 • 3 listopada 2021
 • 30 grudnia 2021