×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Przebudowa ul. Wschodniej oraz budowa ścieżki rowerowej na ul. Grzybowskiej (od obwodnicy do skrzyżowania z ul. Lazurową) - to główne plany inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych w mieście. W środę, starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz dyrektor ZDP w Kołobrzegu, Magdalena Dąbrówka, omówili szczegółowe plany inwestycyjne i remontowe dróg w powiecie kołobrzeskim na kolejne miesiące. Jest on przygotowywany w oparciu o wnioski mieszkańców oraz uzgodnienia z włodarzami gmin, z uwzględnieniem możliwości finansowych powiatu.

Jak ustalono, priorytetem na terenie miasta jest przebudowa ul. Wschodniej. Projekt obecnie oczekuje na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Po uzyskaniu akceptacji przez ministerstwo i Prezesa Rady Ministrów, Zarząd Dróg Powiatowych przystąpi do realizacji zadania. Inwestycja będzie polegała na przebudowie istniejącej nawierzchni, budowie ścieżki pieszo-rowerowej i przebudowie chodników. Ulica zyska nowe oznakowanie i elementy małej architektury. Wartość inwestycji to kwota 3 720 000 złotych.

Zarząd Dróg Powiatowych w 2021 roku chce również wybudować ścieżkę rowerową na ul. Grzybowskiej od obwodnicy do skrzyżowania z ul. Lazurową. Zadanie realizowane będzie wspólnie z miastem Kołobrzeg. Projekt jest na etapie oczekiwania na uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji.

Na terenie powiatu, ZDP chce przebudować ul. Główną w Dygowie oraz ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie. Oba projekty zostały zgłoszony w ramach naboru wniosków o wsparcie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie starostwo czekana decyzję w spawie dofinansowania. Wartość pierwszego zadania to kwota 7 200 000 złotych. Drugi projekt opiewa na kwotę 4 000 000 złotych

Jak poinformowano podczas spotkania, są również plany dotyczące realizacji zadań projektowych takich jak projekt przebudowy ul. Myśliwskiej w Kołobrzegu (projekt w trakcie realizacji), projekt przebudowy ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu, projekt przebudowy ul. Witosa w Kołobrzegu. projekt przebudowy ul. Szczecińskiej w Zieleniewie oraz projekt budowy ścieżki rowerowej na ul. Grzybowskiej. Będzie to kolejny etap od ul. Lazurowej do pętli autobusowej w Korzyścienku i połączenie ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych, przy uwzględnieniu możliwości technicznych Zarządu Dróg Powiatowych, będą realizowane kolejne zadania zgłaszane przez radnych i mieszkańców. Ponadto ZDP w Kołobrzegu w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonuje i planuje kolejne zadania takie jak: remonty cząstkowe nawierzchni, wymianę oznakowań pionowych, odświeżenie oznakowania poziomego, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (lustra drogowe, linie wibracyjne, słupki ograniczające), podcinkę drzew i wycinkę zakrzaczeń rosnących w pasie drogowym, naprawę i czyszczenie kanalizacji deszczowych, wykonanie nasadzeń zastępczych, utrzymanie obiektów mostowych, profilowanie dróg gruntowych, profilowanie poboczy drogowych oraz pomiary ruchu na drogach powiatowych.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA