×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Kołobrzescy Sybiracy zaplanowali i zrealizowali 20 spotkań w placówkach oświatowych powiatu kołobrzeskiego i koszalińskiego. Inauguracja Sybirackiego szlaku pamięci odbyła się 17 września w rocznicę wkroczenia wojsk sowieckich na tereny II Rzeczpospolitej, podczas programu okolicznościowego zaprezentowanego w Regionalnym Centrum Kultury. Tak jak zesłańców deportowano przemieszczając ich kolejnymi etapami, tak etapy zadania nazwano Stacyjkami Pamięci.

Stacyjki Pamięci - to cykl spotkań z prezentacjami multimedialnymi opowiadającymi o syberyjskich drogach pokolenia naszych rodaków, jak również możliwość "żywej" rozmowy z Sybirakami. Kołobrzescy Sybiracy zaplanowali i zrealizowali 20 spotkań w placówkach oświatowych powiatu kołobrzeskiego i koszalińskiego. Według wstępnych obliczeń przemierzyli prawie 2000 km. Okazało się, że wiedza o najnowszej historii Polski przekazywana przez jej świadków ma olbrzymi ładunek emocjonalny, jest dla młodych ludzi atrakcyjna i uzupełnia wiedzę z podręcznika. Ideą projektu było: upamiętnienie losów zesłańców polskich, popularyzacja i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich, poszanowanie tradycji narodowych i ogólnoludzkich głoszenie idei przeciwstawiania się totalitaryzmowi i nietolerancji, które są zagrożeniem wolności człowieka i jego godności.


Każdy uczestnik spotkania otrzymał pamiątkową pocztówkę sybiracką. Sybiracki szlak pamięci zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Województwa Zachodniopomorskiego.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA