×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
8 czerwca, w sali konferencyjnej urzędu odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Ustronie Morskie. W pierwszej części obrad najwięcej uwagi poświęcono sprawom związanym z przygotowaniem gminy do sezonu letniego 2018 roku. Informacje ze swojej działalności przedstawili zaproszeni goście: z Komendy Powiatowej Policji z Kołobrzegu, Straży Granicznej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Kołobrzegu, oraz kierownik obsługi plaży w Ustroniu Morskim.
Relację z przygotowań do wakacji zdali również dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, kierownik referatu promocji i rozwoju oraz przedstawiciele Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim. Po przerwie , sekretarz gminy, Tomasz Grobla przedstawił sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informację o przeprowadzonych przetargach. Kolejne sprawozdanie, tym razem z wykonania budżetu za 2017 r. i opinię RIO zaprezentowała skarbnik, Katarzyna Kruszyńska. Swoje opinie w tej sprawie wygłaszali : przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przewodnicząca Komisji Budżetu, oraz przedstawiciele klubów radnych, a potem na sali sesyjnej toczyła się dyskusja. W wyniku głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za 2017 r., w tym udzielenia wójtowi gminy absolutorium za rok ubiegły, radni wypowiedzieli się następująco: 8 za, 6 przeciw, a 1 wstrzymujący się od głosu. Tym samym większością głosów wójt Jerzy Kołakowski otrzymał absolutorium za 2017 r. „Składam serdeczne podziękowania za udzielenie absolutorium oraz za owocną współpracę radnym, sołtysom oraz pracownikom urzędu” – mówił wójt . Głos zabrał także przewodniczący Rady Gminy Andrzej Basarab, dziękując gospodarzowi naszej gminy za sprawną realizację ubiegłorocznego budżetu.
W kolejnej części sesji radni przyjęli 15 uchwał, w tym:

– w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/289/2017 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018;
 – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ustronie Morskie od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz odpłatne ustanowienie służebności ;
 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2018-2024;
 – w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustronie Morskie do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Ustronie Morskie;
– w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej;
- w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości;
- w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych przy ulicy Jantarowej w Ustroniu Morskim;
 – w sprawie zamiany nieruchomości w Ustroniu Morskim;
 – w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości ;
 – w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej ;
 – w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej ;
 – w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na parkingach niebędących drogami publicznymi na terenie Gminy Ustronie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat ;
 – w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat ;
 - rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Ustronie Morskie w sprawie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie.
Na zakończenie obrad, radni zapoznali się z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie wydatkowania środków w ramach funduszy sołeckich w 2017r. Wysłuchali sprawozdania wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. W tej części sesji był też czas na głos mieszkańców, interpelacje oraz zapytania radnych.
Komentarze  
+9 #1 Lenka 2018-06-11 21:04
Sniadolicy ?
To oni juz sa w Ustroniu Morskim ?
Los Hamerykansky Juniwersity i 200 baniek do tej pory niejasny.
Synekurus Huk mnie za te 200 baniek wykopsal z Pelo ale zaraz pozniej otwarl ramiona .Kazden hachmet we wojski wnuka dziada z SSTfuSSka na wage zlota :o
+9 #2 Imam kołobrzeski 2018-06-12 03:59
To tajny współpracownik przecież,a malo tego ma wyzsze wykształcenie ...studiował obsługę aparatu fotograficznego u USA przez jakiś czas,widać koryto ku służy całkiem dobry układzie sobie stworzył ,a wszystkie przetargi budowlane wygrywa jedna firma niejakiego Łukasza ... ciekawe kiedy się prokuratura do niego dobierze wkoncu
-1 #3 Mecenas Agatowskiego 2018-06-13 14:26
Bylem z Krzaklewskim najsamprzod
Bylem ze zdrajca pejsatem Gieremkiem,
Z czubem Niesiolowskiem
Bylem z wnukiem dziada z SS TfuSSkiem .
Nie bylek jo jeszczo Sarenka z
S Banderom Sorosem Josifia Owadia
Pejsatemni
Ali jak przyjdzie czas budu i z niemni :-x

google - wpisz : zyd josif owadia goje
+1 #4 wola 2018-06-13 14:47
Rodzina Soprano
+1 #5 oloy7eux 2018-06-13 19:21
Amerykanin ? może willa nad oceanem
Niemiec ? może nowy mercedes
Ustroniak ? a żeby Kołakowskiemu papuga zdechła i pełnia szczęścia.
Kiedy ten naród w końcu zmądrzeje.... czy po następnych "zaborach" wyborach

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA