×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.

Gmina Rymań

Na podstawie art.49. KPA w związku z art.74ust.3 o udosteępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie i  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania zawiadamia się.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Rymań w dniu:  26 listopada 2015 roku o godz. 13:30 Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:  

Na terenie Gminy Rymań zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych, elektronicznych, odzieży używanej. Jak informuje wójt gminy odbędzie się ona 29 października br. Szczegóły poniżej.