×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.

Gmina Rymań

Stowarzyszenie Historyczne Pamięć i Tożsamość uzyskało zgodę Wójta Gminy Rymań i Wójta Gminy Brojce na utworzenie Izb Muzealnych w miejscowościach Rymań i Brojce, mających gromadzić prywatne kolekcje dokumentów, map, zdjęć i innych artefaktów związanych z historią tychże gmin. Stowarzyszeniu przekazano także pomieszczenia przeznaczone na ten cel. Obiekty mają pełnić rolę swoistego punktu animacji kulturalnej, edukacji historycznej oraz informacji turystycznej w wymienionych gminach.
Konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.    Szczegóły poniżej
W dniu 17.02.2016r. o godz. 18:00 w Sali Wiejskiej w Gorawinie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze naszej jednostki. Na zebranie przybyli członkowie OSP w Gorawinie oraz zaproszeni goście tj.