×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.

Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania. Pacjent może się udać po pomoc do dowolnego gabinetu lekarza rodzinnego (np. tam, gdzie ma najbliżej), niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza/ pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

 

Adresy i telefony poradni lekarzy rodzinnych w Kołobrzegu czynnych w dni robocze w godz. 08:00 - 18:00:

 • Wojskowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu, Jedności Narodowej 86/88 | tel.: 94 351 96 71
 • ISPL, Łopuskiego 52 | tel.: 94 35 470 88
 • ISPL, Unii Lubelskiej 31A/I-II; 33A/I | tel.:  94 35 470 88
 • ISPL, Tarnopolska 1c/d | tel.: 94 354 34 34
 • ISPL Unii Lubelskiej 31C | tel.: 94 353 00 18
 • Przychodnia Specjalistyczna Al-Med. Sp. z o.o., Wschodnia 3 | tel.: 94 354 22 2
 • Przychodnia Rodzinna VIO-ZAL Zaleska Violetta, Kupiecka 5b | tel.: 94 352 16 21
 • NZOZ, Zapleczna 9a/13 | tel.: 94 354 21 52
 • Lekarz Rodzinny, Łopuskiego 31 | tel.: 94 354 22 40
 • ZOZ Pomorskie Centrum Medyczne, Kolejowa 1 | tel.: 94 352 78 79
 • Zakład Profilaktyczno-Leczniczy, Wschodnia 3 | tel.: 94 352 94 45

 

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

 • gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

Wymienione świadczenia w Kołobrzegu są udzielane w dni robocze, w godz. 18:00 - 08:00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy w gabinetach lekarzy dyżurnych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31-33 | tel.: 94 35 303 56.

 

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać np. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty.

 

DOWÓD UBEZPIECZENIA

Od 1 stycznia 2013 roku, osoba ubezpieczona w NFZ może potwierdzić swoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w następujący sposób:

 • Na podstawie numeru PESEL za okazaniem dokumentu tożsamości: np. dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, legitymacji uczniowskiej - w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 r.ż..
 • Składając pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA