×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Kolejne nowoczesne zestawy z oprogramowaniem, projektorami oraz notebookami - trafiły do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Obecnie każda sala lekcyjna w placówce wyposażona jest w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i kształcenie umiejętności uczenia się ma przygotować ucznia do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Ośrodek realizując program nauczania koncentruje się na dziecku , na jego indywidualnym tempie i możliwościach uczenia się.Wykorzystywanie tablicy interaktywnej podczas zajęć edukacyjnych pozwala uczniom wchodzić w różnorodne interakcje z wyświetlanym materiałem. Daje to nowe dynamiczne doświadczenia i zmienia styl procesu nauczania – uczenia się. W czasie zajęć nauczyciel ukierunkowuje pracę na samodzielne poszukiwanie odpowiedzi przez uczniów poprzez wykonywanie przygotowanych ćwiczeń.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA