×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
czniowie kołobrzeskiego "Ekonoma" uczestniczyli w podsumowaniu programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, który od wielu już lat jest realizowany w murach szkoły Tym razem uroczystości odbyły się w Świdwinie, gdzie zaproszeni uczniowie z województwa zachodniopomorskiego mieli możliwość sprawdzenia swych umiejętności podczas pokazów i warsztatów z zakresu użytkowania środków ochrony indywidualnej, zasad udzielania pierwszej pomocy, zapobiegania dolegliwościom układu mięśniowo – szkieletowego i oddechowego człowieka.

Dodatkową atrakcją było laboratorium szkolne, w którym uczniowie zobaczyli różne rodzaje źródeł energii odnawialnej. Zespół szkół ekonomiczno-Hotelarskich otrzymał kolejne już wyróżnienie od Państwowej Inspekcji Pracy za udział w programie „Kultura bezpieczeństwa”, który jest jednym z komponentów ogólnopolskiej kampanii promocyjno – informacyjnej „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”, realizowanej przez PIP we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie.

W ramach akcji informacyjnej uczniowie czterech klas pierwszych ZSE- H w roku szkolnym 2015/16 zostali przeszkoleni w zakresie następujących modułów: prawnej ochrony pracy, elementów ergonomii, fizjologii i higieny pracy, zagrożeń i profilaktyki w środowisku pracy, bezpieczeństwa poza pracą, postępowania w sytuacji zagrożeń, awarii i wypadków.

Celem programu było podniesienie świadomości uczniów, którzy w przyszłości podejmą pracę zawodową, w zakresie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z podejmowania pierwszego zatrudnienia.

Na zakończenie uroczystości inspektorzy PIP podsumowali tegoroczne programy i konkursy przedstawiając zaproszonym gościom z województwa zachodniopomorskiego, wyróżnione podczas gali w Szczecinie filmy konkursowe „Moja pierwsza praca”, w tym także wyróżniony przez jury konkursu z dwudziestu nadesłanych filmów, film „Debiut” zrealizowany przez uczniów kołobrzeskiej szkoły.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA