×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Przedszkole Miejskie nr 3 działa od 1961 roku, patronem przedszkola jest Maria Montessori (1870 – 1952), włoska lekarka, twórczyni systemu wychowania dzieci metodą Montessori. Podczas wielu lat pracy w placówce tej powstały różne tradycje. Wiele osób budowało wizerunek i pracowało na dobre imię przedszkola. Ważnym momentem w jego rozwoju było wdrożenie metody pracy z dziećmi według pedagogiki Marii Montessori. U schyłku lat 90 – tych, XX wieku ówczesna dyrektor pani J. Świder zainteresowała się postacią pani Marii, podjęła współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Mari Montessori w Łodzi. Zainteresowanie przerodziło się w czyn, w roku 2000 przy wielkim zaangażowaniu rodziców, nauczycieli powstał I odział pracujący zgodnie z założeniami tejże pedagogiki. Założenia pedagogiki okazują się ukierunkowane na samodzielny rozwój dziecka - „Pomóż mi to zrobić samemu” – z tą prośbą zwróciło się kiedyś dziecko do M. Montessori.

To życzenie podawała później często jako główną myśl swojej koncepcji wychowania. Odpowiednio przygotowane otoczenie stanowi podstawowy warunek osiągnięcia przez dzieci pełnego rozwoju i życiowej niezależności. Zaprojektowanie odpowiedniego otoczenia należy do powinności nauczyciela. Jego ważną cechą, zdaniem M. Montessori jest porządek. Wszystko w sali ma swoje miejsce. Porządek jest ukryty w każdym materiale dydaktycznym. Sala jest wyposażona w ten sposób, że umożliwia poznanie i opanowanie rzeczywistości, która stwarza możliwości i wnosi ograniczenia. Wszystkie meble dostosowane są do wzrostu dziecka. Materiał dydaktyczny znajduje się w zasięgu rąk dzieci. Specyfika i efekty pracy tą metodą spowodowały ogromne zainteresowanie nauczycieli, dzieci i rodziców, gdyż u podstaw tej pedagogiki leży pozytywne spojrzenie na dziecko i możliwości jego rozwoju. Nauczyciele zdobywali doświadczenie uczestnicząc w kursach kwalifikacyjnych, zdobywając certyfikaty uprawniające do pracy w oddziale montessoriańskim. Narodził się pomysł nadania imienia naszej placówce, nikt długo się nie zastanawiał nad wyborem patronki. W roku 2006 nadano uroczyście patronat Marii Montessori. Także w tym roku z inicjatywy kolejnej dyrektor przedszkola M. Kaczyńskiej otwarty został drugi odział pracujący według pedagogiki M. Montessori. Praca tą metodą przynosi efekty w zakresie rozwoju wszystkich sfer, uczy samodzielności w doświadczaniu i umiejętności współdziałania.

Corocznie organizowany jest apel z okazji Dnia Patrona. Każda uroczystość miała inny charakter, oprawę i formę. W tym roku Dzień Patrona był wyjątkowy – „Tydzień z Marią Montessori”( 10-14.09.2018). Przygotowały go nauczycielki grupy „Montessorki” panie Aleksandra Gajek i Violetta Mazur- Parfin. Cała społeczność przedszkolna spotkała się, aby uświetnić ten dzień. Dzieci zaśpiewały hymn przedszkola „Przedszkole Montessori”, zaprezentowały wiersze okolicznościowe. Zasadzony został szlachetny krzew róży. Róży nadano imię „Maria” na cześć naszej patronki Marii Montessori.

Kolejne dni dostarczyły dzieciom wiele doświadczeń i wrażeń, brały udział w zabawach integracyjnych i pracy z materiałem rozwojowym (edukacyjnymi pomocami montessoriańskimi), w zabawach ruchowo – tanecznych „Na włoską nutę”, nauczyły się kroku podstawowego i kilku figur tańca – Tarantella. Obejrzały film edukacyjny „Włochy – kraj naszej patronki”, tworzyły prace plastyczne na temat Marii Montessori i pomocy montessorianskich. Powstały piękne portrety bohaterki tygodnia oraz inne ciekawe prace plastyczne. Różnorodność form obchodów dnia patrona w ciągu trwania „Tygodnia z Marią Montessori”, pozwoliła dzieciom rozwijać umiejętności, zainteresowania, poszerzyć zasób wiedzy, doskonalić pozytywne zachowania i kształtować pożądane postawy wychowanka Przedszkola.


800
DSC_0001 NAGŁÓWKOWE
DSC_0004 (2)
DSC_0011 (2)
DSC_0014
DSC_0015
DSC_0028
DSC_0036
DSC_0037
DSC_0042
DSC_0050
DSC_0051
DSC_0059
DSC_0064
DSC_0072
DSC_0090
DSC_0104
DSC_0131
DSC_0133
DSC_0137
DSC_0147

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA