×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Specjalny ośrodek Szkolno - Wychowawczy „Okruszek", oprócz codziennych lekcji oferuje swoim podopiecznym szereg zajęć, które poprzez zabawę kształtują w młodych ludziach pozytywne postawy. Na szereg takich inicjatyw pozyskiwane są środki zewnętrzne.

Pierwszy to projekt profilaktyczny p.n. „Wiem, rozumiem- nie biorę", realizowany dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2018. Jego celem było między innymi uwrażliwianie uczniów na sytuacje niebezpieczne, ryzykowne w zakresie zażywania substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie umiejętności właściwego, bezpiecznego reagowania wobec tych zagrożeń. Przedsięwzięcie realizowane było w formie spektaklu kabaretowego pt.: „Magiczny kapelusz", którego uczestnikami byli wszyscy uczniowie Ośrodka oraz Warsztatów Twórczej Profilaktyki poprzez teatr i dramę przeznaczonych dla młodzieży.

Projekt zakładał przekazywanie dzieciom i młodzieży trudnych treści profilaktycznych za pomocą skutecznych metod aktywnych oraz wykorzystywanie do tego celu atrakcyjnych, niekonwencjonalnych technik teatralnych. Uczniowie brali zatem udział w odgrywaniu scen darmowych zawierających konkretne problemy życiowe pod okiem aktorów posiadających przygotowanie reżyserskie, instruktorskie oraz pedagogiczno-psychologiczne. Tak zdobyta wiedza i umiejętności będą bardziej trwałe i gotowe do adekwatnego zastosowania w realnym życiu ułatwiając uczniom podejmowanie decyzji służących zdrowiu i bezpieczeństwu.


Kolejny projekt był sfinansowany przez Gminę Miasto Kołobrzeg w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu. Obejmował on zajęcia profilaktyczne, warsztaty z książką, z grillowania, filmowe, z integracji i z bursztynem. Odwiedzono m. in. Odlodowo, Muzeum Bursztynu czy Kino Wybrzeże. Uczono się przez zabawę w ośrodku i na boisku w towarzystwie rodziców wychowanków. Wychowankowie pozyskali wiele umiejętności takich jak: odmawianie i dokonywania właściwych wyborów, promowanie zdrowego stylu życia i postaw asertywnych w walce z alkoholem czy też kreowanie optymalnych wzorców spędzania czasu wolnego. Zadaniem projektu dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną było również zmniejszanie barier w dostępie do korzyści z dóbr społecznych.Ostatnie przedsięwzięcie, które aktualnie miało swój finał to „Działalność terapeutyczno-wychowawcza i profilaktyczna dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie". W ramach projektu realizowano zajęcia na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, w których uczestniczyło ośmiu uczniów „Okruszka". Projekt adresowany do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie również sfinansowano ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2018 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu. Podczas cotygodniowych zajęć na basenie, które odbywały się od kwietnia do listopada uczniowie oprócz podstawowych umiejętności pływackich rozwijali umiejętności z zakresu samoobsługi, uczyli się przestrzegania zasad bezpieczeństwa, radzenia sobie z negatywnymi uczuciami. Nabywali umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Głównym celem projektu było ukazanie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną właściwych, atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego jako alternatywy dla zachowań ryzykownych i patologicznych.m_20180514_151554
m_20180524_160155
m_20180903_151203
m_20180906_135022
m_20180917_153207
m_IMG_20181002_092742
m_IMG_20181002_102201
m_IMG_20181116_083947
m_IMG_20181116_084021

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA