×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Od 10 września 2020r. do 10 grudnia 2020r. w stadninie koni w Budzistowie – hipodrom do prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych, odbywają się zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
W SOSW „Okruszek zakończył się projekt edukacyjno -  profilaktyczny „Twórcze spotkania”  – czas wolny bez alkoholu.”, realizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu Był on realizowany dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2019.
Grupa uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie uczestnicząca w programie Erasmus+ odwiedziła  partnerską szkolę w Archanes na Krecie.
W niedzielę odbył się finał Kołobrzeskiej Międzyszkolnej Ligi Tenisa W lidze wzięło udział ponad 50 uczestników, reprezentując kołobrzeskie szkoły i przedszkola. Uczestnicy podzieleni zostali na 3 kategorie wiekowe: do lat 6, 8 i 10. Rywalizacja trwała od maja, a nagrodą główną był Puchar Prezydenta Miasta Kołobrzeg dla zwycięskiej placówki oświatowej.
Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu rozpoczyna działalność jako Lokalny Punkt Sieci EURODESK.
2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Świadomości Autyzmu. Przedszkolny Oddział Specjalny działający w SP5 w Kołobrzegu zorganizował z tej okazji "NIEBIESKĄ OLIMPIADĘ", aby w ten sposób solidaryzować się z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Sportowa impreza na Orliku bardzo spodobała się uczniom i stworzyła okazję na wspólną zabawę, pozytywną rywalizację i głośne kibicowanie.
W dniach 24-28 listopada uczniowie klasy IIIM – Olaf Boćko, Mateusz Kalicki, Grzegorz Warcholak pojechali do Belgii. Była to nagroda za wygranie gry miejskiej organizowanej przez posła do Parlamentu Europejskiego – prof. Dariusza Rosatiego. Program wyjazdu był bardzo bogaty i napięty. Uczniowie ZMS mieli okazję zwiedzić Brukselę oraz Brugię.


Plan daltoński nazywany również edukacją daltońską jest metodą polegającą na indywidualnej pracy dziecka i zerwaniem z tradycyjnym nauczaniem. Wykorzystanie tej metody uczy dzieci przede wszystkim samodzielności, odpowiedzialności i współpracy. Przedszkola Miejskie nr 2 i nr 8 w Kołobrzegu od trzech lat realizują koncepcję planu daltońskiego i w czerwcu 2018 r. stały się certyfikowanymi placówkami.
Udowodnili to uczniowie trzecich klas szkół podstawowych podczas VII Powiatowego Konkursu Matematycznego Rywalizacja odbyła się w murach Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Arciszewskiego. Udział w zabawie wzięli najlepsi uczniowie ze szkół powiatu kołobrzeskiego reprezentujących: Szkołę Podstawową nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 oraz ze szkoły Dźwirzynie.
20 listopada w szkole Podstawowej rn 5 odbyła się niezwykła podróż w czasie. W tę podróż dzieci z klas I i II zostały zabrane przez kołobrzeską rekonstrukcyjną Grupę Czarnego Dębu. Uczniowie wysłuchali niezwykle ciekawej prelekcji o czasach dawnych Słowian i Wikingów, a także brały udział w bardzo twórczych warsztatach. Mogły zabarwić tkaninę w naturalny sposób, wywiercić otwór w desce drewnianym narzędziem, a nie wiertarką, zrobić zaczarowany amulet z suszonych ziół i piórek, który chroni od złych uroków, a na pewno od złych ocen w szkole. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się również możliwość przymierzenia stroju ówczesnych dzielnych i walecznych wojów. Ta żywa lekcja historii bardzo spodobała się dzieciom i na pewno zostanie zapamiętana na długo.
W Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu, odbyła się niezwykła uroczystość związana z obchodami 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po krótkim programie poetyckim, odbył się koncert zaproszonych gości - chóru "Kombatant" oraz widowisko muzyczne zespołu wokalnego "Majol" pod kierownictwem p.Jolanty Wójcik - Oszmaniec.
Specjalny ośrodek Szkolno - Wychowawczy „Okruszek", oprócz codziennych lekcji oferuje swoim podopiecznym szereg zajęć, które poprzez zabawę kształtują w młodych ludziach pozytywne postawy. Na szereg takich inicjatyw pozyskiwane są środki zewnętrzne.
13 październikaodbył się w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie kolejny już raz Pokaz Talentów. W tym roku brali udział uczniowie ze szkół : Szkoła Podstawowa nr 3 z Kołobrzegu, Szkoła Podstawowa nr 5 z Kołobrzegu, Szkoła Podstawowa nr 7 z Kołobrzegu, Szkoła Podstawowa z Gościna, Zespołu Szkół im Macieje Rataja w Gościnie. Przedsięwzięcie było współfinansowane z budżetu Miasta Kołobrzeg.
Na początku października w ramach szkolnego projektu profilaktycznego p.n. „Wiem, rozumiem- nie biorę.”, realizowanego dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2018, odbyły się Warsztaty twórczej profilaktyki (poprzez teatr i dramę).
% października w przedszkolu nr 8 na Bocianiej we współpracy z Kołobrzeską Policją oraz PSB Mrówka zorganizowano akcję pt. Bądź widoczny na drodze. Podczas wydarzenia odbyła się "pogadanka", którą wygłosił rzecznik policji Tomasz Kwaśnik. Następnie dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe i rożne gadżety odblaskowe i pod okiem Policjantów z Ruchu Drogowego oraz maskotki PSB Mrówki uczyły się prawidłowego zachowywania się na drodze.
Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest corocznie dnia 4 października. Cały miesiąc październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt.        
2 października. w ramach szkolnego projektu profilaktycznego p.n. „Wiem, rozumiem- nie biorę.”, realizowanego dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2018, odbyły się Warsztaty twórczej profilaktyki (poprzez teatr i dramę).
Od maja do połowy października w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek" w Kołobrzegu, odbywają się zajęcia kulinarne, realizowane w ramach projektu: Działalność wychowawczo - profilaktyczna i informacyjno – edukacyjna dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym – Kulinarne podróże po Europie: „Lepiej dobrze ugotować niż alkohol konsumować".
Przedszkole Miejskie nr 3 działa od 1961 roku, patronem przedszkola jest Maria Montessori (1870 – 1952), włoska lekarka, twórczyni systemu wychowania dzieci metodą Montessori. Podczas wielu lat pracy w placówce tej powstały różne tradycje. Wiele osób budowało wizerunek i pracowało na dobre imię przedszkola. Ważnym momentem w jego rozwoju było wdrożenie metody pracy z dziećmi według pedagogiki Marii Montessori. U schyłku lat 90 – tych, XX wieku ówczesna dyrektor pani J. Świder zainteresowała się postacią pani Marii, podjęła współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Mari Montessori w Łodzi. Zainteresowanie przerodziło się w czyn, w roku 2000 przy wielkim zaangażowaniu rodziców, nauczycieli powstał I odział pracujący zgodnie z założeniami tejże pedagogiki. Założenia pedagogiki okazują się ukierunkowane na samodzielny rozwój dziecka - „Pomóż mi to zrobić samemu” – z tą prośbą zwróciło się kiedyś dziecko do M. Montessori.
Adresowany do uczniów szkół podstawowych konkurs odbył się z okazji przypadających Dni Kołobrzegu. W rywalizacji wzięło udział sześć placówek oświatowych z Kołobrzegu oraz jedna z Dźwirzyna. Tematem konkursu były "Tradycje morskie Kołobrzegu".
To będzie piątek pełen atrakcji w Szkole Podstawowej nr 6. 25-go maja na terenie placówki  terenie placówki przy ul. Poznańskiej zaplanowano  Festyn Szkolny "Przebojowa Majówka U Korczaka".
16 maja w Szkole Podstawowej Nr 5 rozbrzmiewały przepiękne pieśni i piosenki religijne na chwałę Bogu Ojcu i ku wspomnieniu Świętego Patrona placówki przy ul. Arciszewskiego. Uczniowie z klas IVa, IVb, IVc i IVd pod kierunkiem p. Ewy Krzewiny, p. Elżbiety Kamińskiej oraz p. Krystyny Zachaczewskiej zaprezentowali wszystkim pozostałym uczniom, nauczycielom i rodzicom swoje niezwykłe talenty wokalne. Radosny śpiew unosił się ku niebu. Pomiędzy utworami mogliśmy wysłuchać archiwalnych przemówień Papieża Jana Pawła II. Na koniec koncertu wszyscy zebrani wspólnie zaśpiewali ulubioną pieśń oazową naszego wspaniałego Patrona, doskonale znaną „Barkę”. Atmosfera koncertu była rewelacyjna. Składamy podziękowania wszystkim uczestnikom i wykonawcom koncertu.
We wtorek 15 maja z okazji Tygodnia Papieskiego odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 5 zabawy sportowe dla klas 0-III. Wszystkie dzieci wraz z wychowawcami zebrały się i ustawiły w rzędy na boisku „Orlik”. W każdej drużynie wyznaczony był kapitan. Zadaniem drużyny było wykonanie ćwiczenia w jak najkrótszym czasie.
14 maja rozpoczął się w Szkole Podstawowej Nr 5 „Tydzień Papieski” tzn. że przez cały tydzień dzieci będą wspominać, sprawdzać wiadomości, sprawność fizyczną i znajdą czas na zadumę i dziękczynienie podczas Mszy Świętej w kościele Świętego Krzyża, ale również spróbują kiełbasek z grilla.
Od 07 maj w stadninie koni w Budzistowie  odbywają się zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Celem prowadzenia oraz udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zajęciach hipoterapeutycznych jako formy aktywnej rehabilitacji ruchowej i społecznej.