×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przystąpił do realizacji rządowego programu „Wspieraj Seniora”. Program jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, nie objętych pomocą w formie usług opiekuńczych . Ma na celu wsparcie tych seniorów, którzy zdecydują się na pozostanie w domu, a którzy nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny czy sąsiadów zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby, w szczególności artykułów spożywczych i środków higieny osobistej.

Zgłoszenie do programu może nastąpić przez :

  • infolinię uruchomioną w ramach Solidarnościowego Korpusu Wparcia Seniorów pod numerem 22 505 11 11;
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu,  tel.: 94 35 425 68;
  • pracowników socjalnych wyznaczonych do realizacji programu:  Anna Zawada, tel. 600-937-371 lub Katarzyna Kaźmierska, tel. 511-581-198.

Usługa wsparcia seniora realizowana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka, tj. od 7:30 do 15:30. Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pomocy można uzyskać pod numerem telefonu GOPS -  94 35 425 68 lub na oficjalnej stronie https://wspierajseniora.pl/

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA

 

×
Reklama