×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Spotkanie Rady rozpoczęło sprawozdanie z pracy Wójta. Wójt Włodzimierz Popiołek odniósł się do spraw z sesji poprzedniej. Wójt oraz kierownik referatu ds. promocji i kultury Mariusz Juszko, odnieśli się do prezentacji przedstawionej przez panią Małgorzatę Podgajną-Pawlak, która zarzucała małą efektywność działu promocji.

Przedstawiciele gminy powołali się natomiast na dane ze statystyk zliczanych obiektywnie przez portal Facebook.com. Jak powiedzieli - Gmina Kołobrzeg skupia się na zasięgu, nie na tzw, „polubieniach”. Dowiedli, że koszt osiągnięcia jednego odbiorcy wyniósł zaledwie 16 groszy brutto. Do sprawy odniósł się także właściciel firmy KabadFilm, p. Adam Stacewicz, który za publiczne powoływanie się na niewłaściwe dane przez Panią Podgajną-Pawlak i podważanie wiarygodności firmy realizującej zadania z zakresu promocji dla gminy, skierował sprawę na drogę sądową.

W trakcie obrad radni rozpatrzyli szereg projektów uchwał. Jedną z ważniejszych była uchwała o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego. Ten projekt z powodu nieścisłości był odrzucony na poprzedniej sesji. Po przeanalizowaniu i przeprowadzeniu rozmów z wicestarostą oraz starostą powiatu uchwałę ostatecznie podjęto jednogłośnie. Zatwierdzono zmiany w budżecie Gminy na 2020 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2020-2029.


W dalszej części sesji radni dyskutowali o sprawach odpadów komunalnych. Przyjęto m.in. „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołobrzeg” oraz uchwalono zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Ponadto Sołectwom przyznano środki z funduszu sołeckiego na rok 2021. Jednym z końcowych projektów było uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Grzybowo.


ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA

 

×
Reklama