×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.

Urząd Gminy Kołobrzeg zawiadamia wszystkich mieszkańców, którzy nie segregują odpadów o konieczności złożenia nowej deklaracji (zmiany deklaracji) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwalonym 29 października 2020 r. przez Radę Gminy Kołobrzeg nowym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołobrzeg” od dnia 1 stycznia 2021r. każdy z właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do zbierania odpadów w sposób selektywny.Zmiana tych przepisów pociąga za sobą konieczność zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, dlatego każdy kto do chwili obecnej miał złożoną deklarację na odpady niesegregowane zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji, w której wysokość opłaty wyliczona jest o stawkę opłaty dla odpadów segregowanych. W przypadku nie złożenia takiej deklaracji wysokość opłaty będzie musiała zostać ustalona w drodze decyzji Wójta Gminy Kołobrzeg, po przeprowadzeniu postępowania podatkowego. W drugiej połowie grudnia do osób, które nie segregują odpadów wysłane zostanie zawiadomienie o konieczności złożenie deklaracji wraz z załączonym drukiem deklaracji.

Powyższe zmiany przepisów powodują także, iż  na przełomie miesiąca grudnia i stycznia każda nieruchomość, która do tej pory miała pojemnik(-i) tylko na odpady niesegregowane zostanie wyposażona w komplet pojemników do segregacji odpadów:

  • żółty- na tworzyw sztuczne i metale;
  • niebieski – na papier;
  • zielony – na szkło;
  • brązowy – na bioodpady;
  • czarny – na odpady zmieszane, pozostałe po segregacji (wszystko to co nie nadaje się do w/w pojemników, a nie jest odpadem niebezpiecznym).

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA