×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.

15.12.2020 odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Kołobrzeg. Po raz kolejny ze względów bezpieczeństwa sesja musiała odbyć się w trybie zdalnym. Najważniejszym punktem było uchwalenie budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2021.

Na początku w wolnych wnioskach radny Krzysztof Filipowicz wystąpił z propozycją, by obniżyć diety radnych o 50% na okres sześciu miesięcy. Jako że wniosek nie spełniał jeszcze warunków prawnych, nie było np. przygotowanego projektu uchwały,  będzie on przygotowywany i procedowany na następnej sesji.

Pierwsze uchwały dotyczyły udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego oraz miasta Kołobrzeg. Rada jednogłośnie uchwaliła przeznaczenie 500 tysięcy złotych na pomoc w budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5.

Potem zajęto się głównym punktem obrad – czyli budżetem na 2021 rok. Niektóre inwestycje, które były planowane zostały na razie odłożone, jak na przykład przebudowa ulicy Jachtowej w Dźwirzynie. Zastrzeżono jednak, że jest to kwestia zabezpieczenia całego budżetu i wszystkie inwestycje, które zostały na razie wycofane będą jeszcze jeszcze powracały w przyszłości.  Pamiętano jednak o inwestycjach najważniejszych. Zabezpieczono powstanie centrum przesiadkowego w Grzybowie. W ramach tej inwestycji mają powstać m.in. 2 nowe parkingi oraz wiata przystankowa.

Budżet razem z autopoprawkami został przegłosowany jednomyślnie. Warto zaznaczyć, że to pierwsze tak jednomyślne głosowanie nad budżetem od wielu lat.

Następnie rada głosowała nad uchwaleniem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2030. Tę uchwałę razem z autopoprawkami także przegłosowano jednomyślnie.

Na koniec przegłosowano, także jednomyślnie, kilka innych uchwał: w sprawie dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli, zmian w uchwałach w sprawie przyjęcia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołobrzeg” oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Nadano także nazwę ulicy w Niekaninie –ulica otrzymała nazwę Dobra.

Całą sesję można obejrzeć TUTAJ.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA