×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Koniec tygodnia dla partnerów współpracujących nad międzynarodowym projektem żeglarskim nie oznaczał spokojnego weekendu. Na zaproszenie władz niemieckiego miasta Barth, burmistrza Stefana Kertha oraz przedstawicieli klubu żeglarskiego, do Barth przybyły delecje z Gminy Kołobrzeg, litewskiego regionu Silute oraz nowego miasta partnerskiego gminy - ukraińskiego uzdrowiska Truskawiec.

Celem spotkania było wypracowanie nowego kształtu wniosku o dofinansowanie z programu Interreg projektu szkoleniowego w zakresie sportów wodnych dla osób z niepełnosprawnościami. Jak ustalono, do projektu zostanie włączony partner ze Szwecji, organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne i być może organizacje turystyczne. Modyfikacji uległ także budżet projektu. Część spotkania poświęcona została ponadto omówieniu realiów i problemów związanych z turystyką i rozwojem poszczególnych regionów. Walory i propozycje współpracy ze strony ukraińskiego Truskawca przedstawiła szefowa departamentu rozwoju miasta Natalia Skybak. Jak podkreśliła - Truskawiec może już teraz być ciekawą i atrakcyjną alternatywą dla turystów nie tylko z Polski, ale także z Niemiec.


Wniosek o dofinansowanie złożony zostanie w naborze trwającym do 20 grudnia. Pracowity weekend zakończyło podpisanie porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy w projektach służących rozwojowi naszych regionów i wymianie doświadczeń. Wszyscy partnerzy będą razem pracowali na rzecz tworzenia produktów turystycznych, wspólnej promocji, wymiany doświadczeń i pozyskiwania środków unijnych.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA