×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwał zgłoszonych przez wójta przerodziło się w długą dyskusję o partycypacji w kosztach ewentualnej inwestycji starostwa w drogę Głowaczewo - Karcino. Ostatnio mieszkańcy tych miejscowości spotkali się ze starostą, byli obecni także podczas sesji.

Gmina Kołobrzeg zgłosiła swoją gotowość do działań jednak czeka na ruch starostwa czyli złożenie dokumentów zawierających m.in. wycenę całej inwestycji. Wtedy też zostanie podjęta decyzja o wysokości środków przeznaczonych na ten cel w ramach potencjalnego porozumienia zawartego z powiatem.

Zgromadzonych na sali uczestników obrad odwiedził św. Mikołaj z pomocnikami składając życzenia i wręczając cukierki. Po krótkiej przerwie wywołanej tym miłym akcentem głos zabrał kolejny gość sesji - pełniący obowiązki wójta Gminy Rewal do niedawna zastępca wójta Gminy Kołobrzeg Maciej Bejnarowicz. Oficjalnie podziękował za współpracę wójtowi, radnym, sołtysom, pracownikom urzędu i mieszkańcom gminy. Przewodniczący rady gminy Julian Nowicki wraz z wójtem Włodzimierzem Popiołkiem złożyli życzenia sukcesu i powodzenia w pełnieniu nowej roli w innej gminie.

Ponownie doszło do zasadniczej zmiany porządku obrad. Wolne wnioski przedstawili sołtysi. Głos zabrała Justyna Kuduk sołtys miejscowości Obroty, zgłaszając potrzebę zmian w rozkładzie kursowania autobusów oraz kwestię dróg i oświetlenia. O drogę upomniała się także sołtys Samowa Anna Żabicka.

32 sesja Rady GminyNajważniejszym punktem był jednak przyszłoroczny budżet. Jego założenia przedstawiła Bożena Hok skarbnik Gminy Kołobrzeg. Głównymi wydatkami bieżącymi w gminnym budżecie jest pomoc społeczna, edukacja, ochrona środowiska i gospodarka komunalna, administracja, kultura fizyczna, turystyka czy świetlice. W budżecie na 2018 rok znajdują się znaczące wydatki na turystykę około 16,5 mln zł m.in. Budowa Centrum Sportów Wodnych i trasy Rowerowej R10 w Dźwirzynie. Drogi 13 mln zł, obiekty sportowe 4 mln zł czy 3,5 mln zł świetlice. Radni przyjęli budżet, na 13 obecnych radnych było 12 głosów za przy jednym wstrzymującym. Przyjęto również Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 - 2028. Zmniejszono także podatek dla rolników na 2018 rok o około 20 % - z 52,49 zł do 42,00 zł.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA

 

×
Reklama