×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Celem piątkowego spotkania było omówienie najważniejszych kwestii współpracy na linii sołtysi - Urząd Gminy Kołobrzeg. Jednak zanim do tego przystąpiono wójt Włodzimierz Popiołek wraz z zastępcą Jerzym Wolskim wręczyli listy gratulacyjne nowym lub ponownie wybranym sołtysom oraz podziękowania ustępującym. Warto jednak podkreślić, że niektórzy z tej ostatniej wymienionej grupy nadal działają w Stowarzyszeniu Sołtysów Gminy Kołobrzeg. Wśród kwestii ważnych dla wszystkich gospodarzy miejscowości były sprawy funduszu sołeckiego. Nowi sołtysi zostali zapoznani z pracownikami urzędu i jednostek gminnych, gdzie i do kogo, w jakiej sprawie się zgłosić.

Sekretarz Adam Budka podkreślił ważność statusu sołectwa jakim powinni wspierać się sołtysi, skarbnik Aleksander Russ przekazał informacje dotyczące rozliczeń środków sołeckich jakie pochodzą z budżetu gminy. Przedstawieni zostali pracownicy merytoryczni, do których zgłaszane powinny być sprawy. Dotyczące inwestycji - specjalista Zbigniew Pilipów, kierownik referatu gospodarki komunalnej i środowiska Aleksandra Szczygielska - w kompetencji refaratu znajduje się utrzymanie dróg gminnych, co jest istotne dla sołectw. Pomoc w organizacji i promocji inicjatyw - przedstawiła Małgorzata Chir kierownik referatu Promocji i Kultury. Osobą pierwszego kontaktu dla sołtysów w sprawach grantów, programów rządowych jest Marek Dołęgowski z ewidencji działalności gospodarczej. O sprawach pomocy społecznej pokrótce przypomniała zastępca kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota Potyralska.


Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji Grzegorz Czachorowski przedstawił dwóch pracowników szczególnie ważnych dla funkcjonowania sołectw i współpracy z sołtysami. Justynę Ziarnek Bogdańską odpowiedzialną za współpracę z sołtysami odnośnie funduszu soleckiego czy funduszu wsparcia sołeckiego. Marka Maja pod którego opieką znajdują się świetlice i place zabaw podkreślił, że podlega mu 20 świetlic, a także 35 placów zabaw, w których w ostatnich miesiącach wymieniono około 80% urządzeń. Na remonty świetlic są określone środki, a w pierwszej kolejności są one robione tam gdzie chodzi o kwestie bezpieczeństwa i zwłaszcza to powinni zgłaszać sołtysi niezwłocznie.


Sołtysów w najbliższych dniach czekają szkolenia, głównie z realizacji funduszu sołeckiego.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA

 

×
Reklama