×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Od kilku miesięcy gmina Ustronie Morskie wspólnie ze Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” z Gościna realizuje projekt mający na celu utworzenie strefy aktywności społecznej. „Głównym celem projektu jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez stworzenie miejsca spotkań mieszkańców Rusowa” – mówi wójt Jerzy Kołakowski.

Rezultatem projektu jest m.in. zakup oraz montaż wiaty animacyjnej z planszami do gry oraz organizacja szkoleń dla animatora. Projekt ma charakter ogólnodostępny oraz niekomercyjny. Całkowity koszt zadania to kwota ponad 10.000,00 zł, który w 100 % pokryty zostanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 – 2020. Oficjalne otwarcie strefy SAS odbędzie się w dniu 19 października (piątek) o godz. 14.30 przy świetlicy wiejskiej MELMAK w Rusowie.

Przypomnijmy, że to nie jedyny projekt realizowany w Rusowie z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Kilka lat temu, gmina Ustronie Morskie wspólnie z partnerem niemieckim zrealizowała projekt dotyczący rewitalizacji parku podworskiego w Rusowie. Dzięki tej polsko – niemieckiej współpracy wykonano 12 tablic tematycznych oraz nową bramę wejściową do parku. Powstał też folder promujący atrakcje przyrodnicze i turystyczne parku oraz polsko-niemiecka strona internetowa. Na zadanie przeznaczono kwotę 81.966,88 zł , z czego 67.163,89 zł stanowiło dofinansowanie z Programu Interreg IV A.

Warto też dodać, że mieszkańcy Rusowa mają do dyspozycji swój fundusz sołecki. Są to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy na realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców na zebraniach wiejskich. I tak w 2017 roku była to kwota 41.716,16 zł, w 2018 to 43.363,86 zł. Przyszłoroczny fundusz sołecki Rusowa wyniósł już 52.429,30 zł. Z tej ostatniej puli środków mieszkańcy postanowili o przeznaczeniu ich na:

- umundurowanie młodzieżowej drużyny strażackiej OSP Rusowo,
- organizację festynu strażackiego z nagrodami w ramach obchodów Dnia Dziecka w Rusowie,
- utwardzenie terenu przy świetlicy MELMAK wraz z chodnikiem,
- organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców Rusowa,
- doposażenie świetlicy MELMAK w sprzęt komputerowy (laptop, komputer),
- doposażenie świetlicy wiejskiej w naczynia,
- zakup tablicy informacyjnej (ogłoszeniowej),
- renowację stołów biesiadnych przy świetlicy MELMAK w Rusowie,
- zakup namiotów promocyjnych (2 szt.).

Uchwałę w tej sprawie podjęto na zebraniu wiejskim w Rusowie w dniu 12 września br.
Dodaj komentarz
Komentarze na portalu e-KG.pl są własnością ich twórców. Kołobrzeski Serwis Informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie.
Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za obraźliwy lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: redakcja@e-kg.pl

 

×
Reklama