×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
W  sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się I sesja Rady Gminy Ustronie Morskie, na której Bernadeta Borkowska została zaprzysiężona na Wójta Gminy Ustronie Morskie a nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Sesję otworzyła seniorka wśród radnych Jolanta Szymczak, prosząc o minutę ciszy, w celu uczczenia pamięci zmarłego w tym tygodniu, wieloletniego radnego I,II i IV kadencji – Leszka Wesołowskiego. Następnie  przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Ryszard Kiełczewski  wręczył czternastu nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze. Przypominamy, że piętnasty radny, zostanie wybrany w wyborach uzupełniających, wskutek wyboru Bernadety Borkowskiej na Wójta Gminy Ustronie Morskie.   

Uroczystego ślubowania dokonali: Basarab Andrzej, Caban Hanna, Dziewiałtowicz Mirosław, Gabryszewska Ewelina, Grajek - Górecka Olga, Grzywnowicz Krzysztof , Leciaho Marek, Marciniak Roman, Płomińska Barbara, Psykała Krzysztof , Rymaszewski Tomasz, Staszak Andrzej, Szymczak Jolanta, Tomala Denis.

Kolejnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Na pełnienie tej funkcji zgłoszono tylko jedną kandydaturę w osobie Krzysztofa Grzywnowicza. Radni głosowali w sposób tajny. Głosami 13 za i 1 wstrzymującym nowym Przewodniczącym Rady Gminy został Krzysztof Grzywnowicz. W tym miejscu prowadzenie obrad przejął nowo wybrany przewodniczący, dziękując za zaufanie i wyrażając nadzieję na pomyślną współpracę. Następnie zaświadczenie o wyborze odebrała Bernadeta Borkowska -   nowo wybrana Wójt Gminy Ustronie Morskie, która odczytała tekst ślubowania: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy oraz dodała: Tak mi dopomóż Bóg. Po oficjalnych przemówieniach, gratulacjach oraz podziękowaniach przewodniczący rady  rozszerzył porządek obrad o kolejne trzy punkty: wybór Vice Przewodniczącego Rady Gminy, powołanie składów poszczególnych komisji stałych i  ich przewodniczących oraz ustalenie kwoty wynagrodzenia nowej wójt.


Nowym Vice Przewodniczącym Rady Gminy został Denis Tomala, który podobnie jak przewodniczący rady otrzymał trzynaście głosów za, i jeden wstrzymujący.  W skład komisji stałych weszli następujący radni:

Komisja Budżetu:
1.    Denis Tomala – Przewodniczący
2.    Krzysztof Grzywnowicz
3.    Tomasz Rymaszewski
4.    Krzysztof Psykała
5.    Roman Marciniak
6.    Ewelina Gabryszewska
7.    Andrzej Staszak
8.    Barbara Płomińska

Komisja Publiczna:
1.    Mirosław Dziewiałtowicz – Przewodniczący
2.    Jolanta Szymczak
3.    Hanna Caban
4.    Ewelina Gabryszewska
5.    Olga Grajek – Górecka

Komisja Rewizyjna
1.    Marek Leciaho – Przewodniczący
2.    Barbara Płomińska
3.    Roman Marciniak
4.    Mirosław Dziewiałtowicz
5.    Tomasz Rymaszewski

Komisja Komunalna:
1.    Andrzej Staszak – Przewodniczący
2.    Jolanta Szymczak
3.    Krzysztof Psykała
4.    Andrzej Basarab

Komisja skarg, wniosków i petycji:
1.    Hanna Caban – Przewodnicząca
2.    Olga Grajek – Górecka
3.    Marek Leciaho

Po ustaleniu składów komisji stałych radni podjęli uchwałę o wynagrodzeniu nowej wójt. Ustalono, że wójt otrzymywać będzie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.700,00 złotych, 1.700 złotych dodatku funkcyjnego, dodatek specjalny wynoszący 40% wynagrodzenia zasadniczego tj. w sumie 2.560,00 zł, oraz dodatek stażowy w kwocie: 940,00 zł. Razem wynagrodzenie brutto wyniesie: 9.900,00 zł. Sesję zakończył słodki poczęstunek – tort, ufundowany przez Piekarnię „BRAVO” z Ustronia Morskiego oraz pamiątkowe zdjęcie wójt i nowo wybranych radnych.

_MG_8704
_MG_8709
_MG_8756
_MG_8783
_MG_8829
_MG_8847
Komentarze  
+4 #1 Freelander 2018-11-27 15:58
Gratulacje .
Może warto wspomnieć o wysokości wynagrodzenia ustępującego Wójta :oops:
Cytować
Dodaj komentarz
Komentarze na portalu e-KG.pl są własnością ich twórców. Kołobrzeski Serwis Informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie.
Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za obraźliwy lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: redakcja@e-kg.pl

 

×
Reklama