×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Z satysfakcją informujemy, że złożony w porozumieniu z Uczniowskim Klubem Sportowym „SOKÓŁ" Ustronie Morskie wniosek na dofinansowanie zadania pn. Realizacja Programu „Powszechnej nauki pływania" dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ustronie Morskie w 2016 r. został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

24. Finał WOŚP za nami! 30 wolontariuszy, 30 kolorowych puszek, tysiące czerwonych serduszek licytacje, loterie, koncerty i 20.006,23. To wszystko składa się na głośny, gorący 24. Finał WOŚP w Ustroniu Morskim. WIELKIE DZIĘKI. Dziękuję darczyńcom, sponsorom, organizatorom – wszystkim razem i każdemu z osobna.

„2014 – 2015 Czas wielkich inwestycji” to publikacja albumowa ukazująca najlepsze przedsięwzięcia, które znacząco wpłynęły na poprawę jakości środowiska w Polsce. Wśród nich jest farma fotowoltaiczna w Ustroniu Morskim, która jako pierwsza w kraju powstała na terenie byłego wysypiska śmieci. Wydawcą książki jest Firma ABRYS z Poznania, lider na rynku czasopism przekazujących specjalistyczną wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska. Publikacja dofinansowana została przez WFOŚiGW i miała swój debiut podczas organizacji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON w Poznaniu.
Wójt Gminy Ustronie Morskie zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. Nr 1118 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 r.
Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały nr  XIII/110/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, Wójt Gminy Ustronie Morskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 r.
W ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”, realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przy udziale gminy Ustronie Morskie powstała nowoczesna, w pełni wyposażona Pracownia Bioróżnorodności.
Ma dwa kilometry 700 metrów długości i kosztowała blisko 1,7 mln złotych. Mowa o wyremontowanym odcinku ulicy Polnej w Ustroniu Morskim. W czwartek odbyło się uroczyste otwarcie II etapu przebudowanej drogi powiatowej.
Dokonano odbioru technicznego projektu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sianożęty. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Zapraszamy do obejrzenia przedstawienia "Moc Prezentów" Izabeli Degórskiej w wykonaniu teatru GO-Q. Premiera odbędzie się 12 grudnia w sobotę o godz. 17.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim, ul. Nadbrzeżna 20.
Gmina Ustronie Morskie zaprasza do udziału w świątecznych warsztatach zorganizowanych przez GOK. Zajęcia dla dzieci odbywają się w środy o godz. 16.00 i w czwartki o 14.00.  
2 grudnia 2015 r. w Gdańsku odbyła się debata podsumowująca projekt Demokracja energetyczna organizowane przez Fundację Przestrzenie Dialogu i Zielony Instytut. Zostały zaproszone władze samorządowe, związki zawodowe, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje społeczne.
4 grudnia dzięki pomocy młodzieży z ustrońskiego gimnazjum choinka przed Urzędem Gminy wygląda pięknie i wyjątkowo. Każdy pomocnik otrzymał od wojta Jerzego Kołakowskiego drobny słodki upominek w postaci czekoladowych mikołajków. Na przyjemnościach wizyta jednak się nie zakończyła, młodzież zwiedziła sekretariat, gabinet wójta oraz salę ślubów gdzie zapoznali się ze szczegółami ich pracy.
Zapraszamy na spotkanie promocyjne książki “Smaczny Kołobrzeg, kuchnie rejonu kołobrzeskiego”, które odbędzie się 11 grudnia 2015r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury.
W związku z jubileuszem 70- lecia szkoły w Ustroniu Morskim planowane jest wydanie biuletynu poświęconego historii placówki. Jeden z rozdziałów będzie poświęcony absolwentom szkoły.
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, akumulatorów oraz przeterminowanych leków z mobilnych punktów selektywnej  zbiórki odpadów od 07.12.2015r. do 11.12.2015r.

Zespół Szkół w Ustroniu Morskim, Uczniowski Klub Sportowy ,,Sokół” Ustronie Morskie i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim  zapraszają na:

Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie zaprasza wszystkich miłośników dobrej i wartościowej rozrywki. W każdy czwartek od godz. 16.00 każdy, kto lubi grać w gry planszowe może spróbować swoich sił w „Kąciku gracza”.
Sołectwo Ustronie Morskie ogłasza konkurs świąteczny na najładniej udekorowaną posesję w sołectwie Ustronie Morskie. Zgłoszenia do dnia 30 listopada 2015 r.  

W sali narad urzędu gminy goszczono 20 osobową delegację samorządowców z gminy Dolice. Przedstawiciele władz gminnych jak i powiatowych z Dolic przyjechali na wizytę studyjną, aby przyjrzeć się inwestycjom z dziedziny odnawialnych źródeł energii.

Wójt Gminy Ustronie Morskie – Jerzy Kołakowski serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konferencji naukowej w pn. „CZYSTA ENERGIA - techniczne, ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania farm fotowoltaicznych".
W związku z Narodowym Świętem Niepodległości przypadającym na dzień 11 listopada (tj. środa), następuje zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych w drugim tygodniu listopada. Odbiór odpadów odbywać się będzie  w następujący sposób:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim informuje o aktualnych terminach odbioru artykułów żywnościowych  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Kołobrzegu

Do gminy Ustronie Morskie z rewizytą przybyła delegacja Domu Kultury z Mieściska na czele z dyrektorem Jarosławem Małeckim. Wizyta była okazją do spotkania ustrońskich twórców nieprofesjonalnych z grupą koła kobiet niezależnych „Pasjonatki”, działającym przy Domu Kultury w Mieścisku.

Gościem wójta Jerzego Kołakowskiego był brązowy medalista 14 Światowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Los Angeles - Mateusz Siwiński. Mateusz Siwiński, mieszkaniec Rusowa, zawodnik kołobrzeskiego klubu „RADOŚĆ" został tegorocznym, brązowym medalistą 14 Światowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Los Angeles.

Stanisław Trzeszczkowski został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną na rzecz mieszkańców gminy Ustronie Morskie. Uroczyste wręczenie medalu odbyło się dziś, 21 października w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie. Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał wicewojewoda Ryszard Mićko, w asyście wójta gminy Ustronie Morskie - Jerzego Kołakowskiego oraz posła na Sejm - Stanisława Gawłowskiego.

 

 

×
Reklama