×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Jak co roku Przećmino odwiedził święty Mikołaj. Przybył, by obdarować prezentami najmłodszych mieszkańców oraz seniorów. W tym roku, ze względów bezpieczeństwa, Mikołaj nie mógł odwiedzić każdego osobiście.

Wójt Gminy Kołobrzeg informuje, iż zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg Nr XX/185/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe rozpoczął się nabór wniosków o stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia.

Urząd Gminy Kołobrzeg zawiadamia wszystkich mieszkańców, którzy nie segregują odpadów o konieczności złożenia nowej deklaracji (zmiany deklaracji) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwalonym 29 października 2020 r. przez Radę Gminy Kołobrzeg nowym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołobrzeg” od dnia 1 stycznia 2021r. każdy z właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do zbierania odpadów w sposób selektywny.

Nowe laptopy trafiły do Drzonowa. Mikołajem została Fundacja Orange, dzięki jej projektowi, w którym mogliśmy wziąć udział, do Pracowni Orange w Drzonowie, w gminnej świetlicy wiejskiej, trafiły w ostatnich dniach nowe komputery w postaci trzech zestawów laptopów z oprogramowaniem i akcesoriam
Wszyscy mamy nadzieję na powrót do normalności. Gmina Kołobrzeg zadbała, by szkoły w Dźwirzynie i Drzonowie były gotowe na powrót uczniów. Choć na razie wszyscy kontynuują naukę w trybie zdalnym, trzeba zadbać także o przyszłość.
Boże Narodzenie to cudowny czas. Dosłownie. Cudowna jest tajemnica narodzin Bożej Dzieciny, cudowne jest odrodzenie naszej wiary i nadziei, cudowne jest wspólne kolędowanie, pichcenie potraw, powroty do domu, cudowna jest bliskość ukochanych osób. Nic więc dziwnego, że celebrujemy te cudowne chwile i szczodrze przyozdabiamy swoim sercem.
Święta Bożego Narodzenia już niebawem. Co roku przygotowujemy świąteczne dania- karpia, pierogi i inne pyszności. To szczególna okazja by rodzinni mistrzowie kuchni mogli popisać się swoimi kulinarnymi umiejętnościami.
W tym tygodniu rozstrzygnięto konkurs artystyczny “Z nadzieją na lepsze dni w krajach nadbałtyckich Unii Europejskiej”. Konkurs, organizowany przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Kołobrzegu, polegał na przedstawieniu w jednej z wybranych form sztuki “powrotu do normalności” związanego ze znoszeniem obostrzeń w krajach Unii Europejskiej przez jej mieszkańców. W konkursie wyróżniono 3 prace młodych artystek z Gminy Kołobrzeg.
Zachodniopomorska Izba Rolnicza zorganizowała konkurs pod nazwą "Smaki zamknięte w słoiku". W nim ocenianie były przesłane przetwory z warzyw i owoców, które ziemia daje rolnikom.
Trwa złota polska jesień. Przynosi ona jednak nie tylko piękne i wzruszające krajobrazy. Co roku powraca problem, z którym się borykamy.
Spotkanie Rady rozpoczęło sprawozdanie z pracy Wójta. Wójt Włodzimierz Popiołek odniósł się do spraw z sesji poprzedniej. Wójt oraz kierownik referatu ds. promocji i kultury Mariusz Juszko, odnieśli się do prezentacji przedstawionej przez panią Małgorzatę Podgajną-Pawlak, która zarzucała małą efektywność działu promocji.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przystąpił do realizacji rządowego programu „Wspieraj Seniora”. Program jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, nie objętych pomocą w formie usług opiekuńczych
Jak mówi Grzegorz Czachorowski - to był bardzo trudny rok i trudny sezon. Zaplanowane dużo wcześniej zadania i finanse trzeba było skonfrontować z nową, nieprzewidywalną sytuacją, w której znalazła się zarówno gminna jednostka, jak i setki gestorów branży turystycznej.
W Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie niepełnosprawni żeglarze znowu wsiedli na łodzie. Dzięki Gminie Kołobrzeg, która jest wiodącym partnerem programu Baltic For All, mogą poczuć wiatr w żaglach. Pływali na zakupionych dla programu łodziach, które są znakomicie dostosowane do ich potrzeb. 

W związku ze znacznym i stałym wzrostem zachorowań na COVID-19, na podstawie zarządzenia Nr 85/2020 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 14 października 2020 r., mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje się, że od dnia 15 października br. do odwołania wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów.
Po przerwie spowodowanej pandemią i turniejami szachowymi, które odbywały się tylko w internecie, w miesiącu wrześniu rozegrane zostały zawody w tradycyjnej już postaci, w których udział brali szachiści Solnego Grzybowo.
W związku z licznymi zapytaniami, Urząd Gminy Kołobrzeg również w tym roku kontynuuje program bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku 65 lat i powyżej.
Strażacy z jednostki OSP Stary Borek na zaproszenie dyrekcji odwiedzili kołobrzeskie przedszkole "Mądrowscy".

Sołtysi oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Kołobrzeg zostali mianowani do nagrody w konkursie Mistrzowie Agro.

Zakończył się już kurs pilotażowy programu Baltic For All w tym roku. Założeniem projektu jest stworzenie kursu dla instruktorów żeglarstwa, kitesurfingu i windsurfingu dla osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia odbywały się w nowym Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie.
28 września odbyła się XX Sesja Rady Gminy Kołobrzeg. Była to pierwsza od marca sesja, która nie odbywała się zdalnie. Zorganizowano ją w Centrum Rekreacji i Sportów Wodnych w Dźwirzynie.
12 września na akwenie przy Marinie Trzebież odbyły się 3 Morskie Integracyjne Regaty Turystyczne MIRT – Trzebież 2020, poprzedzone kolejną edycją rejsu flotyllowego „Sprawni Niepełnosprawni Żeglarze 2020”. W samych regatach wzięło udział niemal 80 uczestników z wielu zakątków Polski z różną niepełnosprawnością w tym osoby na wózkach, niewidome, niesłyszące i niepełnosprawne intelektualnie.
Urząd Gminy Kołobrzeg informuje przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, że do dnia 30 września 2020 r. włącznie (środa) należy:
a pomysł zajęć profilaktycznych, których celem jest rozbudzenie dziecięcej miłości do zwierząt, rozwijanie wrażliwości na krzywdę oraz kształtowanie gotowości niesienia pomocy potrzebującym zwierzętom wpadła wychowawczyni Kamila Tyczyńska. Idea ta spodobała się wszystkim. Dzieci ze świetlic z Zieleniewa, Przećmina i Grzybowa kilka razy w roku wychodzą na spacer z bezdomnymi psami ze schroniska.
Forum Ekspertów analizowali ostatnie 2 lata w Gminie Kołobrzeg. W swoim uzasadnieniu wyliczyli wiele rzeczy, które pozwalają na walkę o tytuł Lidera Turystyki.