×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
W Gminie Kołobrzeg wolontariusze własnymi siłami uszyli już 2 tysiące wielorazowych maseczek ochronnych. Całą akcję zorganizował i koordynował radny Tomasz Czechowicz. W akcję włączyła się też Gmina Kołobrzeg, poprzez wsparcie finansowe i współpracę Iwony Pańtak z Zarządzania Kryzysowego oraz Klub Równych Szans.
Bartłomiej Gościniak (występujący pod nikiem: Andrinikus) z Solnego Grzybowo został zwycięzcą I Internetowych Mistrzostw Gminy Kołobrzeg w szachach błyskawicznych!. Drugie miejsce zajął również zawodnik Solnego – Maciej Wącior (Maciaser) a podium uzupełnił Marek Kubicki (Gambit Toruń).
Gmina Kołobrzeg zakupiła nowy transport ochronnych maseczek wielorazowego użytku. Maseczki po raz kolejny będą rozdysponowane wśród mieszkańców Gminy.
Przedsiębiorcy z terenu Gminy Kołobrzeg, którzy w związku ze skutkami epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 mogą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych za miesiąc kwiecień 2020 roku, mogą wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy Kołobrzeg o przyznanie ulg uznaniowych w postaci umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności podatkowych.
Gmina Kołobrzeg, w odpowiedzi na wnioski złożone przez dyrektorów szkół, zakupiła i przekazała 20 laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych w Drzonowie i w Dźwirzynie, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.
Radny Gminy Kołobrzeg Tomasz Królikowski opowiada o produkcji masek-przyłbic na Politechnice Koszalińskiej. Maski te były przekazywane m.in. Gminie Kołobrzeg. Są one zabezpieczeniem dla ludzi, którzy mają styczność z innymi osobami w ramach pracy lub wolontariatu. Radny mówi też o działalności radnego Tomasza Czechowicza, który zorganizował w Gminie Kołobrzeg akcję szycia maseczek. Zachęcamy do obejrzenia filmu.
Wójt Włodzimierz Popiołek, Gmina Kołobrzeg oraz lokalni przedsiębiorcy pracują nad projektem pomocy żywnościowej. Założeniem projektu jest pomoc osobom, które znajdują się w sytuacjach wyjątkowo ciężkich, a polegałby na zapewnieniu im obiadów.
Gmina Kołobrzeg przekazała zakupione przez siebie środki ochronne dla Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu oraz dla Posterunku Policji w Dźwirzynie. Instytucje te są niezwykle ważne w tym trudnym okresie, ale przez to ich pracownicy są narażeni dużo bardziej na zarażenie.
Strażacy z gminnych jednostek OSP rozwozili maseczki ochronne dla seniorów mieszkających na terenie Gminy Kołobrzeg. Rozdawano zarówno maseczki wielorazowe, ręcznie szyte przez mieszkańców Gminy Kołobrzeg, oraz zwykłe.
W związku ze stanem epidemii w Polsce Gmina Kołobrzeg oferuje pomoc swoim mieszkańcom. Przypominamy najważniejsze numery telefonów.
trażacy jednostek OSP w Gminie Kołobrzeg cały czas aktywnie działają. Niedawno Gmina Kołobrzeg postanowiła wspomóc strażaków w ich staraniach. Wszystkie jednostki Gminy Kołobrzeg (Stary Borek, Korzystno, Karcino, Drzonowo, Sarbia) otrzymały zestaw środków ochronnych, dzięki którym będą oni mogli pomagać skuteczniej i bezpieczniej. Na każdy z zestawów składały się specjalne maski-przyłbice, kombinezony ochronne, okulary ochronne, gogle oraz płyn do dezynfekcji rąk.
Strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kołobrzeg w tym trudnym okresie są jedną z najbardziej zaangażowanych w pomoc ludziom grup. Mimo trudnych warunków sumiennie wypełniają swoją misję- wspieranie bliźnich. To właśnie oni w ramach wolontariatu m.in. rozwozili paczki żywnościowe.
W zwiazku ze zbliżającym się terminem płatności podatków Apelujemy do mieszkańców Gminy Kołobrzeg o przezorność. Uprzejmie prosimy, by wszelkich wpłat z tytułu podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywać przelewem na konto (używając np. bankowości internetowej), a nie na ręce sołtysów. W związku ze stanem epidemii starajmy się ograniczać liczbę wyjść oraz kontaktów z innymi.
Dzisiaj dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Ochotniczej Straży Pożarnej dostarczono paczki z zapasami żywności. Dzięki inicjatywie GOPS-u, strażacy z jednostki OSP Stary Borek, mogli zawieźć pochodzące z PCK paczki najbardziej potrzebującym.
27 marca radny Gminy Kołobrzeg, Tomasz Królikowski przekazał Zarządzaniu Kryzysowemu Gminy Kołobrzeg maski-przyłbice, stworzone na Politechnice Koszalińskiej. Maski-przyłbice zostały wydrukowane przez Centrum Druku 3D Politechniki Koszalińskiej.
W dniu wczorajszym w szczecińskiej operze na Zamku  miało miejsce uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie na realizację Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.   
W Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Kołobrzegu nastąpiło podpisanie długo oczekiwanej umowy na dokończenie Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie.
Na podstawie złożonych ofert na realizację zadań publicznych w obszarach przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia, działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych Wójt Gminy Kołobrzeg przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych.
W Toruniu odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski U18 i U20 w lekkiej atletyce. Bardzo udany start zanotowała w nich przedstawicielka Kołobrzeskiego Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego "Sztorm", mieszkanka Grzybowa, Kinga Waleriańczyk.
W sobotę, w Karcinie odbyło się ostatnie z pięciu zaplanowanych w lutym w całej Gminie zebranie sprawozdawcze z roku 2019 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Karcino. Społeczność OSP w Karcinie tworzy 26 członków, w tym aż 8 pań. Jest to jedyna jednostka w Gminie, która ma drużynę młodzieżówki.
Wójt Gminy Kołobrzeg serdecznie zaprasza tutejszych przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie dotyczące odpowiedzialnej sprzedaży i serwowania napojów alkoholowych organizowane wspólnie z organizacją Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS).
17 lutego o godzinie 14:00 odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kołobrzeg. Sesja odbyła się w celu rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020 oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2020-2029. Po krótkiej dyskusji Rada większością głosów przyjęła uchwałe o zmiany w budżecie Gminy Kołobrzeg oraz zmianę uchwały w sprawie uchwalenia prognozy finansowej.
W Sarbii odbyło się drugie z pięciu zaplanowanych w tym miesiącu w całej Gminie zebranie sprawozdawcze z roku 2019 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Sarbia. Społeczność OSP w Sarbii tworzy 32 członków.
Ferie to odpowiedni czas, aby odpocząć od szkoły i obowiązków z nią związanych, dzieci i młodzież czekają na to z utęsknieniem. Dla większości z nich to okres cudownych chwil spędzonych z rodziną i ciekawych podróży.
Polska Fundacja Przedsiębiorczości, jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz Gmina Kołobrzeg mają  przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Jak pokonać konkurencję i skutecznie wykorzystać nowoczesne kanały w promocji firmy”.